Pressmeddelande -

Vad ska jag göra för att undvika inbrott i sommar?

Det händer inte mig? - Det kan hända ändå! Förra året begicks färre inbrott än tidigare år men det skedde ändå totalt 16700 inbrott under 2005. Ett inbrott är inte bara en förlust av personliga egendomar det är också ett kostsamt besvär med städning och reparationer. Främst är kanske det emotionella obehaget av att någon utomstående med våld har trampat på den personliga integriteten. Det finns flera enkla tips för hur man ska stänga tjuvarna ute inför sommaren. De flesta tjuvar avstår ifrån inbrott om det: 1. Är lika svårt att ta sig ut som in. 2. Hörs och skapar uppmärksamhet 3. Tar lång tid. 4. Fordras mer än lätta handverktyg för att ta sig in. Förebyggande åtgärder • Starta Grannsamverkan. Grannsamverkan syftar till att minska bostadsinbrotten och grundar sig på samarbete mellan de boende, försäkringsbolagen och polisen. Kontakta polisen på orten om du och dina grannar vill starta Grannsamverkan. Se www.polisen.se • Installera ett inbrottslarm. Det finns tre olika typer av larm: Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar allmän uppmärksamhet. Grannlarm är ett larmsystem som ringer upp grannar m fl samt eventuell larmcentral och meddelar vad som har hänt. Centrallarm är alltid uppkopplat till en larmcentral. • För dig som bor i lägenhet kan man skaffa en gallergrind eller säkerhetsdörr för att öka säkerheten • När det gäller fritidshus rekommenderar vi en typ av larm som ringer upp dig själv, grannar eller ett bevakningsföretag då det kan vara långt avstånd och svårt att under perioder ha en bra överblick. • Fotografera eller videofilma gärna ditt hem och dina värdesaker och förvara sedan bilderna på ett säkert ställe. Bäst är att även upprätta en värdeförteckning. Polisen har märkutrustning att låna. Inför resan • Kontrollera att dörrar, fönster och takluckor är stängda. • Se till att ha godkända lös och låst bostad för då slipper du självrisken vid inbrott. Godkända lås skall sitta på samtliga ytterdörrar, altan- och balkongdörrar. • Låt inte bostaden se tillbommad och övergiven ut. Alltför städat är en tydlig signal om att ni är bortresta. • Se till att brevlådan töms, gräset klipps och att ljus tänds och släcks med hjälp av en timer. Man kan även koppla en radio till timern. • Be grannen parkera på din parkeringsplats ibland och slänga skräp i din soptunna. Fakta Insplanet AB Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av sak- och personförsäkringar för privatmarknaden. Affärsidén är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Insplanet samarbetar med några av marknadens mest konkurrenskraftiga försäkringsbolag. Sedan starten 1999 har bolaget hjälpt mer än 400 000 privatpersoner att jämföra och teckna försäkring. Nästan 1000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Det är kostnadsfritt att anlita Insplanet och använda våra tjänster. Insplanet har ca 75 rådgivare som hjälper till med allt från villkorsfrågor till att ta fram helhetslösningar både inom sak- och livförsäkring. Läs mer på www.insplanet.com Källa Brottsförebyggande rådet. www.bra.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster för privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) orgnr 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-51 000 001

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62