Gå direkt till innehåll
Instalco lanserar hållbarhetsklassificering

Pressmeddelande -

Instalco lanserar hållbarhetsklassificering

Instalco implementerar nu ett nytt hållbarhetsprogram, ”Hållbara installationer” med ett egenutvecklat klassificeringssystem. Syftet med programmet är att flytta fram Instalcos position som ett ledande hållbart installationsföretag i Norden.

- Instalco bidrar varje dag till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre resursförbrukning. Nu tar vi ett större grepp och ansvar inom hållbarhetsområdet bland annat genom vårt klassificeringssystem ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”, säger Per Sjöstrand, vd och koncernchef i Instalco.

För att ett projekt ska uppfylla kriterierna för ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har klarat sex uppsatta hållbarhetsindikatorer. Bland annat ska projektet uppfylla krav på arbetssäkerhet genom programmet Trygga medarbete och samtliga leverantörer ska ha undertecknat Instalcos uppförandekod. Vidare ska projektet också kunna påvisa klimatnytta.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska genomsyra koncernens hållbarhetsarbete:

1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö

2. Hållbara installationer

3. Moget ledarskap

Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje år ska mätas och följas upp där den övergripande målsättningen är att göra årliga förbättringar inom samtliga områden.

I det nya hållbarhetsprogrammet ingår även att Instalco ställer sig bakom och har undertecknat FN:s Global Compact-avtal.

Ämnen


Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen.

Instalco omsätter 5 miljarder och har 2 700 medarbetare i ett 70-tal bolag i Norden.

Kontakter

Fredrik Trahn

Fredrik Trahn

Presskontakt Kommunikations- och IR-chef +46-70-913 67 96

Välkommen till Instalco!

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.
Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen.

Instalco
Lilla Bantorget 11
11123 Stockholm