Gå direkt till innehåll
Instalco vann priset Sveriges bästa årsredovisning

Pressmeddelande -

Instalco vann priset Sveriges bästa årsredovisning

Instalco har vunnit priset Sveriges bästa årsredovisning 2019 i kategorin Mid Cap. Bakom tävlingen står Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening, FAR och Sveriges Kommunikatörer.

Syftet med priset Sveriges bästa årsredovisning är att lyfta bolag som på ett transparant, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information. I årets tävling, som är den 55:e i ordningen har 310 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts.

-Årsredovisningen är bolagets viktigaste dokument och grunden i vårt kommunikationsarbete. Den här utmärkelsen är ett erkännande och en kvalitetsstämpel som vi är väldigt stolta över. Förutom den finansiella rapporteringen så vill vi i årsredovisningen på ett tydligt och transparant sätt för våra målgrupper beskriva vår verksamhet och hur Instalcomodellen fungerar, säger Robin Boheman, CFO på Instalco.

Utdrag ur juryns motivering:

”Trenden i klassen för mellanstora bolag är att allt fler levererar årsredovisningar med en ambitionsnivå och omfattning som liknar den hos börsens största bolag. Det gör att konkurrensen är hård, så även i år. Men antalet sidor betyder inte allt, det viktigaste i en årsredovisning är att den är väl disponerad, tydlig och informativ med en bra balans mellan text, siffror, grafik och mjuka delar. Instalco lyckas med allt detta.

Sammantaget är Instalco, i tuff konkurrens, en värdig segrare i klassen för mellanstora bolag.”

I sin bedömning har juryn tagit i beaktande följande områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information; VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, affärsområdesinformation, information kring marknad och konkurrenter, beskrivning av risker och möjligheter, bolagsstyrning, hållbarhet och grafisk utformning.


Instalco årsredovisning 2019
https://mb.cision.com/Main/15570/3072859/1219208.pdf


Mer om tävlingen Sveriges bästa årsredovisning
http://sverigesbastaarsredovisning.se/

Ämnen


Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen.

Instalco omsätter 6,5 miljarder och har 3 300 medarbetare i ett 80-tal bolag i Norden.

Kontakter

Fredrik Trahn

Fredrik Trahn

Presskontakt Kommunikations- och IR-chef +46-70-913 67 96

Välkommen till Instalco!

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.
Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen.

Instalco
Lilla Bantorget 11
11123 Stockholm