Gå direkt till innehåll

Framtidsfokus: Levande historia eller monarki i tiden? Monarki igår, idag, imorgon

Tid 2 Juni 2010 13:00 – 15:30

Plats Studio 3, Kulturhuset plan 3, Stockholm

Sverige framställs ofta som ett modernt, jämställt och historielöst land. Det kan då framstå som motsägelsefullt att Sverige har ett sådant föråldrat statsskick som monarki. Eller? En blick ut i Europa säger att monarki, demokrati och modernitet går utmärkt ihop. Monarkier kan också ses som symptom på en stabil politisk och historisk utveckling. Länder som hållit fast vid den demokratiska traditionen under 1900-talet har kvar sina monarkier, medan statsskicket avskaffats i länder med mer turbulent politisk utveckling. Här finns en spännande motsättning eller symbios mellan monarki, modernitet och historia. Samtidigt som Sverige är ett modernt land med en rationell politisk kultur och förvaltning och med en samhällelig förändrings- och förnyelsevilja finns även inslag av icke-rationalitet och ett fasthållande av traditioner. Kan det vara så att den folkliga uppslutningen bakom monarkin visar på behovet av att förstå politik i termer av icke-rationalitet och emotioner? Att det finns behov av ”konstanter” i en föränderlig värld? Av levande historia? Vi riktar uppmärksamheten mot frågan om monarkins roll ”i tiden” och dess skiftande historiska innebörder. Vad är monarki idag, vad har den varit tidigare och hur kan den tänkas se ut i framtiden? Vad bidrar monarkin med i det moderna Sverige? Hur samspelar historia, samtid och framtid i förståelsen av en institution som monarki? Medverkande forskare: Monarki - från autokrati till demokrati Jonas Nordin, historiker, Kungl. Biblioteket Och så fick pojken prinsessan och halva kungariket - hovjournalistiken som sagoberättare Kristina Widestedt, medieforskare vid JMK, Stockholms universitet Monarki i nöd och lust Cecilia Åse, statsvetare, Stockholms universitet Moderator: Per Strömblad, statsvetare, Institutet för Framtidsstudier Välkommen! Institutet för framtidsstudier

Kategorier

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm