Gå direkt till innehåll
25 miljoner kronor till forskning om skolsegregeringens orsaker och konsekvenser

Nyhet -

25 miljoner kronor till forskning om skolsegregeringens orsaker och konsekvenser

Svenska skolor har under senare decennier blivit alltmer segregerade. Elever skiljs åt bland annat utifrån födelseland, betyg eller föräldrarnas inkomst och utbildning. Idag offentliggjorde Vetenskapsrådet beslut om att Peter Hedströms forskningsprogram ”Skolsegregationens dynamik” beviljats forskningsmedel för att ta reda på hur denna segregationsprocess ser ut; vilka är orsakerna, och vilka blir konsekvenserna.

Forskningsbidraget delas ut genom ”Rambidrag och Forskarskola inom SIMSAM” (SIMSAM = Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences). Totalt delades 136,5 miljoner kronor ut och ”Skolsegregationens dynamik: Ett registerbaserat forskningsprogram” tilldelades 25 av dem att fördelas över fem år. Forskningsmedlen tilldelas Peter Hedström, vd för Institutet för Framtidsstudier.

Syftet med bidraget är bland annat att genom forskning dra nytta av de data som finns i svenska register. ”Skolsegregationens dynamik” kommer att använda registerdata för att undersöka på vilket sätt elever genom samspel med varandra, sin familj och skolan, tar beslut som resulterar i att vissa av dem samlas i en grupp skolor och vissa samlas i andra.

Inom programmet kommer man också att undersöka huruvida ökad skolsegregering leder till ökad segregering även i högre utbildning, i arbetslivet och vid familjebildning. Eftersom segregeringsprocesser är komplexer tas ett stort grepp om vilka faktorer som kan ha betydelse. Utöver till exempel elevernas sociala bakgrund och födelseland kommer man att titta på sådant som bostadssegregering, skolreformer, skolors egenskaper och segregering bland lärare.

Programmet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan samhällsvetare och matematiker som tillsammans ska utveckla nya metoder för att analysera och visualisera processer som leder till segregering, och noga kartlägga segregeringens konsekvenser. 


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm