Gå direkt till innehåll
Kulturens chefer - kaxigt fria eller med mössa i hand?

Nyhet -

Kulturens chefer - kaxigt fria eller med mössa i hand?

Få sektorer har tagit så stor skada under pandemin som kulturen. När dess ledare nu förbereder sig för återfyllda hus reser sig ett stort antal frågor om makt och beroende, kreativitet och konstnärlig frihet. Enligt Linda Zachrisson, som leder regeringens utredning Återstart för kulturen, har pandemin både blottlagt och förstärkt ett antal brister som länge präglat kultursektorn. Samtidigt har det aldrig östs så mycket statliga medel över kulturen som under pandemin. I fyra riktade krispaket har miljarder delats ut till stora och små aktörer och i regeringens aktuella budget ligger ett rekordstort återhämtningsstöd till ”kulturen”.

Hur ser de blottlagda bristerna ut? Vilka åtgärder måste till för att återstarta? Och hur ska kulturens integritet och autonomi kunna förenas med ett växande beroende av offentliga medel? Borde kultursektorn öppna sig mer för filantroper för att minska beroendet av staten? Hur kan, eller bör, en konstnärlig chef navigera i dessa frågor när kulturlandskapet återuppstår?

Välkommen till vårt seminarium!

Fredag 26 november, kl. 10.00-12.00
Clara Schulmannsalen på Musikaliska, Nybrokajen 11 i Stockholm

Talare:
Carolina Frände
, regissör och fd konstnärlig chef
Ann-Sofie Köping Olsson
, lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Panel:

Dritëro Kasapi, teaterchef för Riksteatern
Magdalena Malm, fd. chef på Statens konstråd, utredare i regeringens särskilda utredning Återstart för kulturen
Lina Sjöquist, generalsekreterare för Familjen Robert Weils stiftelse

Moderator
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet Om Offentliga samtal

Mer information och anmälan här

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet ingår i serien Offentliga samtal som arrangeras av Institutet för framtidsstudier i samarbete med Vetenskapsrådet.

Ämnen

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat material

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm