Gå direkt till innehåll
Är världen redo för demokrati? Nya resultat från World Values Survey i Mellanöstern, Centralasien och Afrika

Pressmeddelande -

Är världen redo för demokrati? Nya resultat från World Values Survey i Mellanöstern, Centralasien och Afrika

Den 31 oktober presenterar vi helt nya resultat från den sjätte omgången intervjuer i World Values Survey, världens mest omfattande värderingsundersökning. World Values Survey har sedan 1981 ställt samma frågor om drömmar, ideal, livsstil och samhällsförändring till ett urval av 90 procent av jordens befolkning. Resultaten kommer från Mellanöstern, Centralasien och Afrika. Särskilt fokus kommer att ligga på Egypten.

Hur ser medborgarna i Egypten på möjligheterna till demokrati idag? Går det att göra sin röst hörd
inom rådande system? Har vi i väst i jämförelse en alltför naiv syn på demokratins möjligheter och hur skiljer sig egyptiernas syn från den som presenteras i media? Hur ser de på sin egen framtid?

Välkommen till ett seminarium där helt nya resultat presenteras, kommenteras och diskuteras. Bland de medverkande finns:

Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Pippa Norris, en av världens ledande forskare när det gäller frågor om hur val genomförs med
respekt för den röstas integritet deltar via storbild.

Göran Rosenberg, journalist och författare 

Maria Leissner, tidigare demokratiminister och nu generalsekreterare i Communities of Democracies

Tid: Torsdag den 31 oktober, kl. 13.30–16.00. Fika och registrering från kl. 13.00.
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

Anmälan görs på www.iffs.sewww.iffs.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterade event

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm