Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbetslös under ”arbetslöshetskrisen” eller sjukskriven under ”sjukfrånvarokrisen”?

Hannah Zackrisson hannah.zackrisson@framtidsstudier.se Tel: 08-4021231 Mobil: 0736-945013 Fax: 08-245014 Vem hade bäst förutsättningar att komma tillbaka? Årets andra nummer av Framtider 2/2006 tar upp resultat från Socialstyrelsens Social rapport 2006, om arbetets stormiga 1990-tal med kris, återhämtning och explosionsartad sjukfrånvaro. • Läs även om historia – med sikte mot framtiden, staten och den privata försäkringen, tillväxt och välfärd i en globaliserad värld, sociologin och framtiden, att förstå samhällsförändring genom att analysera stabilitet. •Recensioner och notiser. Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år. I varje nummer kombineras specialteman med en bred bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor. Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan www.framtidsstudier.se Institutet för Framtidsstudier Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198 Referenslänk: http://www.framtidsstudier.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm