Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbetsrapport: Många vill bo på landet – varför flyttar de inte dit?

Arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier:

Is there a hidden potential for rural population growth in Sweden?

Thomas Niedomysl och Jan Amcoff

 Många vill bo på landet – varför flyttar de inte dit?

Negativ befolkningsutveckling är ett problem i många länder och olika insatser görs för att hindra eller vända denna utveckling. Den här rapporten undersöker om det finns en ”dold befolkningspotential” för den svenska landsbygden. Om det finns en sådan potential kan det innebära att utvecklingsmöjligheterna inte ser så dystra ut som de förefaller idag. Men om inflyttningen till våra större städer fortsätter, är en snabb befolkningsminskning troligen att vänta för landsbygden och ökade insatser måste göras för att minska problemen med avfolkningen.

-         Resultatet av vår undersökning visar att fler personer har en önskan att bosätta sig på landsbygden än vad som faktiskt gör det, säger Jan Amcoff, det ger en generell befolkningspotential för landsbygdstillväxt.

-         Vi har inte kunnat identifiera någon särskild grupp i samhället som skulle vara mer benägen att verkligen flytta till landsbygden och vi ställer oss också frågan om önskan att flytta till landsbygd mest reflekterar en romantiserad bild av ett annat liv, säger Jan Amcoff

Att nästan hälften av alla svenskar har tillgång till ett sommarboende kan också misstänkas minska behovet av att bo i landsbygd permanent.

Avslutningsvis menar författarna att ett minskat befolkningsunderlag på landsbygden även fortsättningsvis är att räkna med, men det finns två aspekter i denna utveckling som bör belysas mer. Det första är invandringen som kan komma att bryta dessa mönster och det andra är den stora andelen 40-talister som snart går i pension och som, trots att den inte i undersökningen pekas ut som signifikant intresserad av att flytta till landsbygden, är en så stor grupp människor att även en liten del av dessas agerande kan komma att påverka statistiken märkbart.

För mer information kontakta:

Jan Amcoff, 070 – 604 58 55

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier,

08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Rapporten Is there a hidden potential for rural population growth in Sweden? Nr: 2010:2 är skriven på engelska och går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00,

E-post:info@framtidsstudier.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm