Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Etik, genetik och politik, Nytt nummer av Framtider, 2/2007

Läs mer om etik, genetik och politik i nya numret av Framtider, 2/2007 • Etiken och människans gener Niklas Juth, filosofie doktor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet • ”Rätt” förälder? Om juridiken och DNA-tekniken Anna Singer, universitetslektor i civilrätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet • Vem äger framtidens genresurser? Carl-Gustaf Thornström, docent i kulturgeografi, gästforskare vid Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet • Genetik och politik – kan vi lära oss av historien? Mattias Tydén, forskare, Institutet för Framtidsstudier Läs också om • Kan politikerna styra sjukvården? • Intensiv debatt om fattigdomen i Tyskland Dessutom rapporter om tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv samt effekter av framtidsstudier __________________________________________ Framtider utkommer med 4 nummer per år och kostar 100 kr att prenumerera på. Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan www.framtidsstudier.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm