Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidens rum

Nytt nummer av tidskriften Framtider ute nu 

Vem styr i det offentliga rummet? Hur ser framtidens hållbara stad ut? Och är containern nutidens globala rum? Framtidens rum är tema för tidskriften Framtider 1/2011.

”Herregud, är det så här det skulle se ut om allt försvann?” Jan Jörnmark har dokumenterat nedlagda industriorter och spökstäder med övergivna kyrkor och tomma skyskrapor. Hans foto-site lockar mer än femtiotusen besökare per månad. Varför fascinerar dessa övergivna rum?
I Framtider rapporterar Jan Jörnmark från Värmländska Deje och amerikanska Detroit.

Det talas mycket om hållbara städer – men hållbar för vem och utifrån vilka antaganden om samhället? Karin Bradley diskuterar begränsningarna med begrepp som ”promenadstaden” och ”den täta kvartersstaden”. Hållbarhet kräver radikalare förändringar än så.

Enligt Boverket finns många trångbodda familjer i dagens Sverige. Men det visar sig att det snarast är mamma eller pappa som bor trångt. För att tonåringen ska slippa dela rum med ett syskon sover föräldrarna på soffan.

Vilka förebilder blir sådana föräldrar, frågar sig Malin Bergström:

– Vuxna som nedvärderar sina egna behov på bekostnad av barnens är nog inte de som barnen kommer att välja ett efterlikna.

Lena Eriksson prognostiserar en fortsatt trend mot att allt färre människor vräks från sina hem. Men är det minskande antalet vräkningar verkligen ett tecken på att allt står rätt till på bostads­marknaden?

 I nya numret av Framtider även:

Catharina Gabrielsson om det offentliga rummets omvandlingar

Jan Amcoff och Thomas Niedomysl om återvändande som flyttningstrend

Karin Helmersson Bergmark om virtuella rum

Susanna Toivanen och Christina Bodin Danielsson om framtidens arbetsrum

Samt Stefan Jonsson i Framtider essä: I universums iskalla mitt – det globala rummet

 

Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier.
Varje nummer kombinerar ett tema med bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.För mer information kontakta redaktionen: red@framtidsstudier.se eller gå in på www.framtidsstudier.se där du kan ladda ned det senaste numret.

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm