Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FRAMTIDSFOKUS Europadagen den 9 maj

Europas politiska ledare tycks ha insett att det kommer att saknas politiskt stöd för en fortsatt ekonomisk och politisk integration så länge som den inte kan kombineras med social trygghet. Det faktum att EU nu har 27 medlemsländer har skapat ökad osäkerhet kring den framtida sociala och ekonomiska utformningen av unionen. I det sammanhanget har blickarna riktats norrut mot de nordiska länderna som goda exempel på att det går att nå ekonomisk tillväxt trots sociala åtaganden och stora välfärdsstater. Men finns det någon grund för en optimistisk syn på en europeisk social och ekonomisk modell? Och finns det något verkligt hållbart i de nordiska erfarenheterna? Institutet för Framtidsstudier ordnar tillsammans med tyska Friedrich Ebertstiftelsen och deras Stockholmskontor ett Framtidsfokus kring den europeiska sociala modellens framtid. Vi vill presentera fakta om den Europa och Norden och diskutera vad som är hållbart inför framtiden. Vi tar också hjälp av tyska och nordiska forskare och experter för att få nya perspektiv på frågan om den svenska och nordiska modellens relevans. Tid: onsdagen den 9 maj kl. 14.00-16.30 Plats: Kulturhuset Stockholm, Studio 3 (plan 3) 14.00 Den nordiska välfärdsmodellen i EU: gemensamma utmaningar och potentiella konflikter Från svensk synvinkel Joakim Palme, vd Institutet för Framtidsstudier Från skandinavisk synvinkel Jaakko Kiander, vd Löntagarnas forskningsinstitut, Helsingfors, Finland Från tysk synvinkel Gero Maass, Chef Friedrich Ebertstiftelsens enhet för Internationell policyanalys 15.00 Frågor från publiken 15.10 Paneldiskussion Moderator: Carl Tham 15.50 Frågor från publiken 16.00- 16.30 Avslutning Bengt Westerberg, ordf. Institutet för Framtidsstudier Konferensen hålls på svenska och tyska med simultantolkning Obs! Programmet är preliminärt – ändringar kan komma att ske Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44 senast fredag 4 maj. Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. Kontakt: Tel: +46 8 402 12 00 Fax: +46 8 24 50 14 E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm Drottninggatan 33, 4 tr. www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm