Gå direkt till innehåll
Frivillig barnlöshet – barnfrihet i en nordisk kontext

Pressmeddelande -

Frivillig barnlöshet – barnfrihet i en nordisk kontext

Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag publicerar forskningsrapporten:

Frivillig barnlöshet – barnfrihet i en nordisk kontext

Rapporten är del två i Serie Framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag.

Idag presenteras den första vetenskapliga studien av frivillig barnlöshet i Sverige. Redaktörer för forskningsantologin är Kristina Engwall, Institutet för Framtidsstudier och Helen Peterson, Linköpings universitet. Med utgångspunkt i studier genomförda i Sverige, Norge och Finland diskuteras frågan om barnfrihet, det vill säga frivillig barnlöshet.

Varför avstår vissa från att skaffa barn, hur reagerar omgivningen på detta och hur vanligt är det? Forskarna har vidare studerat skillnaderna mellan mäns och kvinnors barnfrihet och beskriver också hur media skildrar frågan.

De nordiska länderna har en politisk ambition att underlätta kombinationen yrkesarbete och föräldraskap. Det finns en strävan att skapa ett ”barnvänligt” samhälle. Trots detta väljer omkring 5% av männen och kvinnorna i Sverige att inte skaffa barn.

Flera av de intervjuade barnfria beskriver ett socialt tryck. Att aktivt välja att inte skaffa barn är ett livsval som ifrågasätts. Främst kvinnorna upplever kritik och blir anklagade för att vara kalla, egoistiska och ”konstiga”. Det är problematiskt för många att hantera omgivningens reaktioner. I vårt samhälle finns fortfarande en stark kärnfamiljsnorm som gör att de frivilligt barnlösa kan uppleva sig som ifrågasatta och osynliggjorda i samhället, säger forskarna.

Antologins övriga författare är Lotta Persson, Tove Ingebjørg Fjell, An-Magritt Jensen och Matilda Hemnell.

Frivillig barnlöshet – barnfrihet i en nordisk kontext

Red: Kristina Engwall och Helen Peterson

Dialogos förlag

ISBN 9789175042299

328 sidor, hft

Ca-pris 220 kr

Beställ boken via www.dialogos.se

 

För mer information kontakta:

Kristina Engwall, docent i historia, verksam vid Institutet för Framtidsstudier samt vid FoU-Södertörn, 08-402 12 62 eller kristina.engwall@framtidsstudier.se

Helen Peterson, filosofie doktor i sociologi vid Linköpings universitet,

013-28 44 57 eller helen.peterson@liu.se

 

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor kontakta:

Jolanta Wadensjö, Dialogos förlag, 08 – 15 46 97, 0730 – 49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier

08 – 402 12 13 (kopplas till mobil) eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Ämnen

Taggar


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterade event