Gå direkt till innehåll
Gratis författare till alla universitet – så ska forskartexterna bli bättre

Pressmeddelande -

Gratis författare till alla universitet – så ska forskartexterna bli bättre

Efter en uppmärksammad serie workshops om kreativt skrivande för forskare vid Uppsala universitet, ledda av författaren Magnus Linton, gör Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Institutet för framtidsstudier nu en stor satsning för att erbjuda text- och skrivutveckling till forskare vid alla svenska lärosäten – gratis.

– RJ betalar min lön i ett halvår för att resa runt i landet och hålla seminarier om levande text och skrivandets utmaningar med alla typer av forskare, säger Magnus Linton. Det är en ny och helt unik grej. Vad jag vet har något liknande aldrig gjorts i Sverige. Det blir ett slags ambulerande textlaboratorium och kan handla om allt från små doktorandgrupper till större föreläsningar för hela institutioner där forskare vill diskutera text, stil, lust, skrivande, essäistik och bredare sakprosa – universiteten väljer själva nivåerna och sammanhangen.

Projektet Skriven mening är förlagt till Institutet för framtidsstudier, en självständig forskningsstiftelse med särskilt uppdrag att kommunicera tvärvetenskaplig forskning till hela samhället. Satsningens målsättning är att inspirera och främja svensk sakprosa – narrative non-fiction – baserad på vetenskap, men också att inspirera akademiker till mer levande skrivande i största allmänhet. Magnus Linton kom i somras ut med boken Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap (Natur & Kultur) och är idag anställd som redaktör på Institutet för framtidsstudier.

– Att skriva facktext är en kombinationskonst med kraft att snabbt förändra kunskap och tänkande – men vad är det som ska kombineras, med vilka redskap och med vilken ton? Här råder stor förvirring bland många ovana skribenter men med rätt enkla medel och insikter kan stora framsteg göras av alla forskare som söker effektiva former för lustfyllt berättande, säger Magnus Linton.


Kontakt 
E-post: magnus.linton@iffs.se
Tel: 070-734 73 66

Relaterade länkar

Ämnen


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm