Gå direkt till innehåll
Gustaf Arrhenius ny VD för Institutet för Framtidsstudier

Pressmeddelande -

Gustaf Arrhenius ny VD för Institutet för Framtidsstudier

Hur bör vi ta hänsyn till framtida generationer vid politiska beslut och vilka ska egentligen ha rätt att delta i demokratiska processer? Det är frågor som Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet är känd för att bedriva forskning om. Den 1 november tillträder han posten som VD vid Institutet för Framtidsstudier.

– Institutet för framtidsstudier erbjuder en helt unik möjlighet att samla forskare från olika discipliner för att producera långsiktig tvärvetenskaplig forskning om angelägna samhällsproblem och framtida utmaningar, säger Gustaf Arrhenius. Jag ser mycket fram emot att börja arbetet med att bygga upp dessa forskargrupper och institutets roll som en viktig aktör i det offentliga samtalet.

På Institutet för Framtidsstudier är det VD som utformar forskningsprogrammet och agerar forskningsledare. Gustaf Arrhenius forskningsområden ligger framför allt inom moral- och politisk filosofi och han är speciellt intresserad av frågor i skärningspunkten mellan filosofisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning. Mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer vid moraliska och politiska beslut, och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Hans forskning har också rört mått på jämlikhet och makt och hur makt kan fördelas rättvist. 

Idag leder Gustaf ett franskt-svenskt forskningsprogram i filosofi och ekonomi på Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala och Collège d’études mondiales i Paris där filosofer och ekonomer tillsammans undersöker olika samhällsproblem. Arrhenius har varit gästforskare vid flera universitet och institut, bland annat University of Oxford, CNRS och Collège d’études mondiales. Han är ledamot i Academia Europaea och Sveriges unga akademi.

– Vi är väldigt glada att få Gustaf Arrhenius som ny vd, säger styrelsens ordförande Bengt Westerberg. Gustaf har viktiga erfarenheter från forskningsområden av stort intresse för den typ av framtidsstudier som Institutet bedriver. Han har också arbetat tvärvetenskapligt på ett sätt som är i linje med Institutets ambitioner.

Gustaf Arrhenius tillträder sin post den 1 november och kommer att arbeta deltid fram till den 1 mars 2015. Han efterträder professor Peter Hedström som lämnat Institutet för Framtidsstudier för att bygga upp en ny enhet i analytisk sociologi vid Linköpings universitet.
Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som inrättades av regeringen 1973. Vårt uppdrag är att bedriva framtidsstudier, främja framtidsperspektiv i svensk forskning, samt förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstud­iernas område. Vi har också i uppdrag att stimulera en öp­pen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Kontakter

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm