Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hushållsnära tjänster med krav på sex

-         Det slog mig tidigt att många annonser för städhjälp avslutades med meningar som ”endast seriösa svar” eller liknande och nu har jag fått svar på varför det är så, säger Anna Gavanas

Anna Gavanas, forskare på Institutet för Framtidsstudier, arbetar med en rapport där hon studerar hushållstjänstesektorn och relationerna mellan den vita och den svarta sektorn, som publiceras i november. Slutsatserna är att det inte går att separera den vita sektorn från den svarta utan att de lever i en stark symbios. Under arbetet med denna rapport har Anna Gavanas identifierat att arbetande i den svarta hushållsnära sektorn ofta ställs inför krav på sexuella tjänster tillsammans med städning. Nu publicerar hon delar av sitt resultat i tidskriften Framtider.

-         Det finns en fortsatt stark efterfrågan bland städkunder efter svart arbetskraft och dessutom ofta krav på att sexuella tjänster ingår, säger Anna Gavanas

Gavanas har intervjuat aktörer i Stockholms informella och formella städbransch och förbluffats av de berättelser hon mött. 

-         Många vittnar om att de blivit av med uppdraget att städa eller ännu värre, inte fått betalt för utfört arbete när de inte också ställt upp på sexuella tjänster, säger Anna Gavanas

-         Min roll som forskare är att lyfta upp det jag ser och trots att min studie är begränsad på många sätt är dessa mönster tydliga, säger Anna Gavanas

För mer information kontakta:
Anna Gavanas, Institutet för Framtidsstudier, 08-402 12 50, 070 – 687 06 65, anna.gavanas@framtidsstudier.se


Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 (kopplas till mobil) eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se


Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier. Varje nummer kombinerar ett tema med bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor. Nummer 3/2010 har Tema skatter.


Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm