Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvinnor tjänar mindre än män trots “överutbildning”

Ny arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier I arbetsrapporten 2007:8 “Wage differences between women and men in Sweden - the impact of skill mismatch.” visar forskarna Mats Johansson och Katarina Katz att det är vanligare att kvinnor har en högre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (överutbildning), medan män i högre utsträckning än kvinnor har en lägre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (underutbildning). I studien undersöks i vilken utsträckning denna över- och underutbildning påverkar könslönegapet och skillnader i utbildningsavkastning i Sverige mellan 1993 och 2002. Resultaten visar att över- och underutbildning bidrar betydligt mer till könslöneskillnaderna än traditionella humankapitalvariabler, som utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. I dekomponeringar minskar över- och underutbildningsvariabler könslönegapet med mellan en tiondel och en sjättedel, vilket är mellan en tredjedel och hälften av vad könssegregeringen på arbetsmarknaden förklarar. Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn till över- och underutbildning när könslöneskillnader analyseras. Resultatet att kvinnor har lägre avkastning på utbildning än män kvarstår dock. Länk till Institutet för Framtidsstudiers arbetsrapport 2007:8 “Wage differences between women and men in Sweden - the impact of skill mismatch.” Mats Johansson & Katarina Katz. URL: http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20070629$104905$fil$V7cR7Uz5ou5Dy32LliW4.pdf För vidare information kontakta Mats Johansson, Fil dr nationalekonomi, Försäkringsdivisionen, Enheten för utvärdering Tel 073-809-17-65, e-post mats.johansson@forsakringskassan.se Katarina Katz, Universitetslektor nationalekonomi, Karlstad universitet Tel 073-442 40 36, e-post: katarina.katz@kau.se Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm