Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lägg ned "dåliga" skolor - läs mer i rapporten Friskolorna och framtiden

Friskolorna och framtiden - segregation, kostnader och effektivitet Red. Anders Lindbom Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 9/2007 Antologin Friskolorna och framtiden redovisar de senaste vetenskapliga resultaten beträffande friskolors effekter i tre viktiga avseenden; effektivitet, kostnader och segregation. Ett resultat är att friskolor i vissa situationer ger upphov till ökade kommunala skolkostnader. I framtiden kan det innebära att kommunala skolor läggs ned. Detta behöver inte vara av ondo menar antologins redaktör Anders Lindbom. – Om skolor med dåliga studieresultat läggs ned kan skolsegregationen minskas. Forskningen visar vidare att ökad konkurrens förbättrar resultaten för eleverna i de kommunala skolorna. Allt sedan de infördes har friskolorna varit ett av de mest diskuterade samhällsfenomenen i Sverige. Åsikterna har varit många. Tonen i debatten har varit hård. Kunskaperna om friskolornas faktiska effekter har dock varit starkt begränsade. Friskolornas förespråkare har hävdat att de är effektivare och att de också kan sänka skolväsendets kostnader. Kritikerna hävdar tvärtom att de både ger upphov till ökade kostnader och segregation. Syftet med denna bok är att tillföra debatten om denna viktiga framtidsfråga ett faktaunderlag kring såväl segregation som kvalitet och kostnader. Bokens författare kommer från olika samhällsvetenskapliga discipliner: nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. De reser och besvarar frågor som : Leder valfriheten till segregation? Ökar eller minskar kostnaderna med etablering av friskolor? Ger friskolor upphov till konkurrens som förbättrar kommunala skolor? Boken innehåller också kommentarer från några ledande debattörer på området. Innehållsförteckning Introduktion Anders Lindbom DEL 1 Empiriska analyser av friskolors effekter Konkurrens mellan skolor – för kvaliténs skull! Fredrik Bergström och F Mikael Sandström Kommentar: John E. Chubb Fristående grundskolor och kommunernas kostnader Jesper Antelius Kommentar: Anna Fransson och Irene Wennemo Valfrihetens effekter på skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige Anders Lindbom och Ellen Almgren Kommentar: Jan-Eric Gustafsson Replik: Anders Lindbom och Ellen Almgren Vad händer när offentliga skolor utsätts för konkurrens från friskolor? Erfarenheter från Danmark Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew Kommentar: Peter Fredriksson Replik: Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew DEL 2 Politiska analyser av de empiriska resultaten Politisk kommentar (höger): Maria Rankka Politisk kommentar (vänster): Anne-Marie Lindgren Pris: 150:- inkl. moms (porto tillkommer) Beställning: info@framtidsstudier.se För mer information, kontakta: Anders Lindbom, anders.lindbom@ibf.uu.se eller mobil: 073-5905639

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm