Gå direkt till innehåll
Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

Pressmeddelande -

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

Vi vet än så länge ganska lite om islamistisk radikalisering i väst, om vilka former radikaliseringen tar medan en person är i Sverige och vad som händer om hen ansluter sig till en jihadistisk grupp i till exempel Syrien och väljer att ta till våld. Resultaten av radikaliseringen kan föras in i väst om personen återvänder, men vi saknar idag nästan helt kunskap om hur radikaliseringsprocesserna kan påverka möjligheterna till avradikalisering.

Vi har bjudit in, Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap vid Jönköping University, att berätta om nya forskningsresultat baserade på intervjuer med jihadister. Deltar på seminariet gör också Anna Hedin Ekström, kommittésekreterare på Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Seminariet modereras av Jerzy Sarnecki, professor em, Stockholm University, Gävle University College och Institutet för Framtidsstudier.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. 

Kontakter

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterade event

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm