Gå direkt till innehåll
Varför har opinionen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra områden? Ett svenskt forskarteam publicerar nu en vetenskaplig modell som kan förklara och förutse opinionsförändringar i moralfrågor.
Varför har opinionen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra områden? Ett svenskt forskarteam publicerar nu en vetenskaplig modell som kan förklara och förutse opinionsförändringar i moralfrågor.

Pressmeddelande -

Ny forskning: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas

Nature human behaviour, en av världens mest inflytelserika samhällsvetenskapliga tidskrifter, publicerar nu en banbrytande studie av ett svenskt forskarteam som besvarar flera brännande frågor om opinionsförändringar i moralfrågor: Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? Och går det att skapa vetenskapliga modeller som förutsäger moralisk normförändring i framtiden?

– Absolut, det är en sådan modell vi just har skapat, säger Pontus Strimling, forskningsledare på Institutet för framtidsstudier. Vår studie visar att det helt avgörande för vilka åsikter som vinner mark är sambandet mellan en viss moraluppfattning och vilken typ av argument som anförs till dess försvar. I moralfrågor rör sig världen imponerande förutsägbart.

De fyra forskarna – matematiker, psykologer och samhällsvetare vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier – har byggt matematiska modeller som baseras på nya rön inom moralpsykologin och med hjälp av dessa förutsagt hur opinionen i olika moralfrågor förändras över tid. Förutsägelserna har sedan testats på 40 år av opinionsdata. Forskarnas slutsats är att det som kännetecknar åsikter som vinner terräng är att åsikterna stöds av argument om vad som är rättvist och inte skadar andra.

– Sambandet är väldigt tydligt, säger Strimling. Och modellen går att använda för kvalificerade bedömningar om framtiden.

Åsikter baserade på andra klassiska grunder för att avgöra om en handling är rätt eller fel – lojalitet, auktoritet, renhet, religion – kan ha tillfälliga uppgångar i popularitet men sett över längre tid tappar sådana åsikter stöd både till höger och vänster i det politiska spektrat. Ju tydligare koppling en åsikt har till argument om rättvisa och att inte skada, desto större sannolikhet att åsikten blir dominerande i hela samhället och desto snabbare går förändringen.

– Detta ger en förklaring till varför utvecklingen har varit så snabb i frågor om homosexuellas rättigheter, säger Pontus Strimling. Argument för samkönade äktenskap är byggda på just rättviseargument, medan argument mot är byggda på auktoritets- och renhetsargument som inte klarar av att hålla emot. När det gäller andra frågor, som till exempel stöd för dödshjälp eller förbud mot pornografi, finns verkningsfulla argument på båda sidor och då går förändringar långsammare.

Läs hela artikeln ”The connection between moral positions and moral arguments drives opinion change” i Nature Human Behaviour

Forskarna har studerat 74 konkreta frågor. Gå in här och se vilken utveckling forskarna förutsäger i de frågor som intresserar dig.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt

Pontus Strimling

Pontus Strimling

Docent i nationalekonomi Studerar normer och hur de förändras +46 73 375 18 62
Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77