Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny forskningsrapport visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer

Sedan 2007 har möjligheterna för privata aktörer att delta i arbetsmarknadspolitiken förstärkts. En forskargrupp vid Institutet för Framtidsstudier har jämfört de kompletterande aktörerna med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Dessutom har effekterna av medverkan i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) studerats. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än både de kompletterande aktörerna och ESF med att få individer i arbete.

När de privata aktörerna och ESF jämförs med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet visar resultaten att sannolikheten för att deltagarna ska få jobb är tydligt mindre bland dem som deltar i de privata aktörernas och ESF-projekten än för de som deltar i den ordinarie verksamheten. Detta gäller för ett av de stora garantiprogrammen, den så kallade Jobb- och utvecklingsgarantin.

- Att privata aktörer skulle höja effektiviteten i verksamheten, bidra med snabbare övergångar till arbete och leverera bättre kvalitet än den statliga verksamheten är inget vi finner belägg för. Snarare är det tvärtom, säger Ryszard Szulkin, projektledare för Temagruppen Integration i Arbetslivet.

Mer om forskningsresultaten går att höra på Temagruppen Integration i Arbetslivet och Institutet för Framtidsstudiers seminarium idag måndag den 30 juni, på Wisby Strand Event & Congress, kl. 13.00 i Visby.

Studien omfattar 139 335 personer som deltagit i verksamheter upphandlade hos privata aktörer, 13 793 personer som deltagit i ESF-projekt och 220 250 personer som deltagit i Arbetsförmedlingens egna garantiprogram. Temagruppen för Integration i Arbetslivet (TIA) är en av fem temagrupper som tillsatts av Svenska ESF-rådet för att sprida erfarenheter av projekt finansierade av ESF. TIA är verksam vid Institutet för Framtidsstudier.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Kontakter

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm