Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt AI-center startar i Stockholm

I dag, onsdag 25/9, i samband med Framtidsdagen på Nalen i Stockholm, startar Institutet för framtidsstudier ett nytt forskningscenter för studier av hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhälle, beteenden och arbetsmarknad.

– Det finns för lite empirisk forskning om hur AI påverkar människan i bred mening. Många har åsikter om AI, men på väldigt svag grund. Vi vet inte hur världen konkret förändras när allt fler system blir självlärande.

Det säger Pontus Strimling, forskningsledare på Institutet för framtidsstudier, som just fått stöd med sex miljoner kronor från Wallenbergstiftelserna (WASP-HS) för att utveckla ett vetenskapligt ramverk för förutsägelser om hur system byggda på självlärd maskinell intelligens sprids i olika befolkningsgrupper – och de sociala och etiska konsekvenserna av denna utveckling.

– Med de nya pengarna gör vi en satsning som smygstartade vid årsskiftet och vi kan redan offentliggöra flera databaserade forskningsresultat, säger Strimling. Till exempel vilken sorts värderingar som präglar anställda i AI-företag eller vilka kulturella skillnader som ligger bakom hur AI-intresset sprids i olika delar av världen.

– Vi är förstås jätteglada för detta anslag som gör det möjligt att bygga ut vår forskning om AI:s samhälleliga konsekvenser, säger Gustaf Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier. Det räcker inte att ingenjörer och datavetare forskar om AI, även humanister och samhällsvetare måste involveras då utvecklingen reser svåra etiska, politiska och juridiska problem och frågor om hur arbetslivet och samhället bör organiseras.

Det nya centret kommer i första hand att studera tre frågor: hur AI-användningen sprids geografiskt, demografiskt och ekonomiskt; hur normer, beteenden och sociala relationer påverkas av de AI-applikationer som sprids snabbast; vilka möjligheter som finns att, i institutionell och teknisk mening, kontrollera AI.

Ett stort problem med internationell AI-forskning är att teknisk utveckling idag går så snabbt att den normala gången för vetenskapliga publiceringar blir för långsam. Ibland kan det gå år mellan upptäckt och publicering, säger Pontus Strimling.

– Därför startar vi nu också en blogg, AI Futures, för att kunna kommunicera direkt med allmänheten, AI-utvecklare och politiker. Utvecklingens hastighet gör att vi inte kan invänta den vanliga processen med inskickning till vetenskapliga tidskrifter som sedan har en lång handläggning innan publicering. Vi behöver få ut det vi vet i mycket snabbare takt.

Läs bloggen AI Futures

Kontakt: Pontus Strimling (forskningsledare), pontus.strimling@iffs.se, tel 073 375 18 62.

Gustaf Arrhenius (vd Institutet för framtidsstudier), gustaf.arrhenius@iffs.se, tel 08 402 12 26.

Relaterade länkar

Ämnen


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm