Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Framtider 2/2008 tema Staden ute nu

Är staden framtiden för världens växande befolkning? Vad innebär det att megastäderna spelar allt större roll vad gäller livsmedels- och vattenförsörjning i så fall? Hur ser t.ex. Stockholm ut år 2050? Vad tänker ungdomarna om framtiden? Läs mer om detta i Framtider 2/2008.

Innehåll Framtider 2/2008

Kommer det att räcka? Världens megastäder och vattnet
Olli Varis

Sex scenarier för Stockholms framtid
Mattias Höjer, Anders Gullberg, Ronny Pettersson

Regionen som varumärke
Erik Westholm

Konsten att välja sitt eget liv
Helena Kåks

Nytänkande om världens städer
Markus Gossas

Sverige som varumärke i globaliseringens tid
Urban Lundberg, Mattias Tydén

OM, bilder om framtiden
Kulturama, högre fotografisk utbildning

Recensioner och rapporter

----
Framtider utkommer med 4 nummer per år och kostar 100 kr att prenumerera på.
Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan
www.framtidsstudier.se

För vidare frågor, vänligen kontakta
info@framtidsstudier.se

Institutet för Framtidsstudier

Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
info@framtidsstudier.se

Referenslänk: Senaste numret av Framtider 2/2008 i PDF-version

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm