Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan Framtidsfokus: Internationella skogstrender och den svenska skogens framtid

Den globala konkurrensen om naturresurserna hårdnar. Klimatpolitiken och energisektorn kliver in i skogen. Vad ska produceras i framtidens skogar? Mat, energi, papper, trä, kolsänkor eller biologisk mångfald? Och för vem?

Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm

Tid: Torsdag den 27 maj, kl. 13.00 – 16.00

Program:

Kol, fibrer, mat, energi eller mångfald?

Fyra forskare ger sina perspektiv på den framtida globala skogsanvändningen

 • EU:s energiomställning; nya villkor för skogen?
  Erik Westholm, Institutet för Framtidsstudier
 • Framtidens markanvändning; mat, fibrer eller bränslen?
  Sten Nilsson, IIASA
 • Klimapolitiken och skogen
  Madelene Ostwald, FOCALI  
 • Makt och intressen i skogen; globala och lokala perspektiv på framtiden
  Katarina Eckerberg, Stockholm Resilience Center

Globala trender och den svenska skogens framtid. Hur påverkas Sverige av den globala utvecklingen?

Paneldiskussion med Ola Alterå, statssekreterare, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Elisabet Salander, EVP, Stora Enso (från 1 Sept VD Bergvik Skog AB) och Peter Staland, LRF Skogsägarna.

Moderator Hanna Zetterberg Struwe, Institutet för Framtidsstudier

Välkommen!

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se
Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs då antalet platser är begränsat.
Se även www.framtidsstudier.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm