Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Den rimliga integrationen

Ny bok av Ludvig Beckman

Integration debatteras ofta och vikten av ett integrerat samhälle är sällan omtvistat i den offentliga debatten. Men vad menas med integration? Vilka ska integreras och vad kan integrationsbegreppet innebära i ett demokratiskt samhälle?

I Den rimliga integrationen, publicerad av Institutet för Framtidsstudier och Dialogos Förlag, analyseras en rad definitioner av och påståenden om vad integration innebär. En del hävdar att integration kan betyda precis vad som helst. Andra påstår att integration handlar om en gemensam identitet och att motverka sociala klyftor mellan invånarna. I en tid av ökad migration och mångfald måste dessa frågor emellertid ställas på nytt. Vilka likheter och vilken likabehandling kräver integrationen av invånarna i ett samhälle?

Författaren efterlyser en ny förståelse av integration – en rimlig integration – och försvarar uppfattningen att integration handlar om relationerna mellan invånarna i ett samhälle: att leva tillsammans som jämlikar.    

Ludvig Beckman är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Boken är skriven inom forskningsprojektet Integration och pluralism i det framtida samhället som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

 

Den rimliga integrationen

Ludvig Beckman

Dialogos Förlag/Institutet för Framtidsstudier

ISBN 978-91-7504-237-4

174 s.

ca-pris 210 kronor

 

Ämnen

Taggar


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterade nyheter

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm