Gå direkt till innehåll
Magnus Linton ska med föreläsningar, interaktiva workshops och en särskild skrivarskola för forskare främja en långsiktig utveckling av svenska forskares skriftliga berättarkompetens.
Magnus Linton ska med föreläsningar, interaktiva workshops och en särskild skrivarskola för forskare främja en långsiktig utveckling av svenska forskares skriftliga berättarkompetens.

Pressmeddelande -

Stor satsning på bättre forskartext

Forskare vid samtliga svenska lärosäten kommer under 2021 att erbjudas gratis workshops i kreativt skrivande med författaren Magnus Linton, i en satsning av Natur & Kultur i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Syftet är att minska klyftan mellan forskning och offentlighet, göra aktuell vetenskap mer tillgänglig för en bred allmänhet och höja det kreativa skrivandets status i svensk forskarprosa. 

– Det är fantastiskt, säger Magnus Linton. Intresset för non-fiction är enormt, samtidigt som många forskare under flera decennier rört sig allt längre bort från de breda diskussionerna om samtidens och framtidens stora konflikter och utmaningar. Det är en demokratigärning att Natur & Kultur på detta sätt vill bidra till vetenskapens bredare återkomst i essäistik, samhällsdebatt och sakprosa. 

Magnus Linton ska med föreläsningar, interaktiva workshops och en särskild skrivarskola för forskare främja en långsiktig utveckling av svenska forskares skriftliga berättarkompetens. Under 2020 drevs ett liknande projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond som nära 800 forskare fick del av, och att Natur & Kultur nu tar över finansieringen med sikte på en fortsättning till åtminstone 2023 betyder att över tusen forskare kommer att ges möjlighet till skrivutveckling i små eller stora doser. 

– Stiftelsen Natur & Kultur arbetar för att stärka en demokratisk samhällsutveckling, i den uppgiften har tillgängliggörandet av forskningsresultat till en bred allmänhet på svenska språket en naturlig plats. Vi vill därför stimulera forskare att vid sidan av sitt akademiska uppdrag också bidra i offentligheten med texter och böcker inom viktiga samhällsfrågor. Magnus Lintons viktiga arbete på svenska lärosäten kommer att bidra till att stärka forskares populärvetenskapliga skrivande, säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Mer om projektet Text och stil: iffs.se/textochstil 

För mer information, kontakta gärna: 
Per Almgren, vd Natur & Kultur, per.almgren@nok.se, 070–650 92 33.
Lena Forssén, förläggare och affärsutvecklare Natur & Kultur, lena.forssen@nok.se, 070-664 15 50.
Magnus Linton, författare och redaktör Institutet för framtidsstudier, magnus.linton@iffs.se, 070-734 73 66

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm