Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige i världen - att vända faran till fördel

Sverige åldras och många ser detta som ett problem. Men befolkningsutveck¬lingen och dess konsekvenser är en av de få saker som vi kan överblicka i framtiden och därmed påverka. Dagens investeringar i människors välbefinnande och utveckling kommer att vara avgörande för vår förmåga att ta hand om den åldrande befolkningen om 20-30 år. Den kritiska faktorn är att anpassa politiken efter de demografiska svängningarna. Den här skriften fokuserar tre viktiga aspekter av de demografiska förändringarna. För det första att även resten av världen förändras och vår ställning i världen förändras därför också. Åldrande driver globaliseringen. För det andra att de demografiska förändringarna påverkar många olika delar av samhället och ekonomin. Ibland förstärker dessa effekter varandra och ibland tar de ut varandra. Balansen i politiken måste följa dessa svängningar. För det tredje innebär varje problem också möjligheter till strukturella förändringar som kan tas till vara eller ignoreras. T ex öppnas ett gyllene tillfälle att påverka könssegregationen i yrkeslivet. De val vi gör kommer att avgöra vår framtid och i viktiga avseenden också vilken befolkning vi är i denna framtid. Skriften bygger på en föreläsning som ger en intuitiv känsla för en framtid som vi trots komplexiteten ändå till viss del kan styra om vi tar till vara Sveriges förnämsta tillgång. Den tillgången är människorna som nu och i framtiden bor här. För mer information, vänligen kontakta Thomas Lindh tel 08-402 12 16 Lindh, Thomas, Sverige i världen – att vända faran till fördel, Åldrandets många möjligheter rapport nr 10 i skriftserien Framtidens samhälle kostar 150 kr och kan beställas via info@framtidsstudier.se ________________________________________________________ Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198

Ämnen

Regioner


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm