Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unikt forskningsprojekt om klimatetik på Institutet för Framtidsstudier

Vad bör vi göra åt klimatförändringarna? Den frågan står i centrum för forskningsprojektet ”Klimatetik och framtida generationer” som tack vare ett programanslag från Riksbankens Jubileumsfond kommer att förena en rad världsledande forskare inom filosofi, statsvetenskap och ekonomi.

Korrekta beslut om klimatförändringarna kräver inte bara underlag i form av naturvetenskapliga fakta men även en förståelse för vilka värden som står på spel – inte bara för oss utan för dem som kommer efter oss. Borde vi exempelvis sträva efter en större eller mindre befolkning? Hur mycket ekologiskt utrymme och andra naturresurser bör vi spara åt människor som kommer att leva långt efter vi dött?

De principer om värde och rättvisa som används idag tar inte hänsyn till framtida generationer och fungerar därför inte som vägledning vid viktiga beslut i klimatfrågan.

– Ett viktigt mål med det här projektet är att nå fram till resultat som är praktiskt användbara för politiker och andra beslutsfattare, såväl i Sverige som internationellt, säger Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för Framtidsstudier och ansvarig för projektet.

Projektet är unikt då världsledande filosofer och samhällsvetare som tidigare arbetat var för sig, för första gången samlas för att tillsammans undersöka de värden och principer som bör reglera relationerna mellan generationer. Filosofi, statsvetenskap, ekonomi, demografi och sociologi är alla discipliner som finns representerade i projektet.

– Det här projektet kommer att göra Institutet för Framtidsstudier världsledande på forskning om klimatetik, säger Gustaf Arrhenius.

Viktiga teoretiska och praktiska problem inom populationsetiken, rättviseteorin och klimatetiken kommer att behandlas. Programmet ska också undersöka under vilka omständigheter människor bryr sig mer eller mindre om framtida generationer och klimatförändringarna och när de är beredda att göra en uppoffring för framtida människors skull, vilket är relevant för implementering av principerna.

Projektet beräknas pågå i sex år och omfattar en kärntrupp av 26 forskare som idag finns spridda i Europa, USA och Australien. Anslaget om 40 930 000 kr är ett av tre programanslag som i år beviljades av Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information, kontakta:
Gustaf Arrhenius, gustaf.arrhenius@iffs.se, 076-540 12 25
VD, Institutet för Framtidsstudier, professor i filosofi (huvudprojektledare)

Krister Bykvist, krister.bykvist@iffs.se, 070-261 80 02
Professor i filosofi (delprojektledare)

Göran Duus-Otterström, goran.duus-otterstrom@iffs.se, 070-521 17 47
Dr i statsvetenskap (delprojektledare)

Ämnen


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt.

Presskontakt

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm