Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vem skall styra framtidens sjukvård?

Institutet för Framtidsstudier och SNS inbjuder till konferens: Vem skall styra framtidens sjukvård? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård Tid: Torsdagen den 31 maj kl 13.00-16.00 Plats: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm Sjukvården befinner sig ständigt i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa anser att landstingen bör läggas ned. Andra – bl a den statliga Ansvarskommittén - att de bör slås samman till regioner. Men kan sjukvården styras politiskt? Hur styrs den idag? SNS presenterar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier den nya boken ”Vem styr vården?” där framstående forskare från olika områden ger sin syn på den svenska sjukvårdens styrning och dess svårigheter. En rad aktuella sjukvårdspolitiska frågor tas upp, som primärvårdens roll, patientens svaga ställning och den fragmentariska vårdkedjan för äldre. Ur programmet Introduktion Joakim Palme, vd Institutet för framtidsstudier Paula Blomqvist, fil dr Uppsala universitet Varför är det så svårt att styra sjukvården? Medicinsk specialisering och professionens intressen? Anders Anell, adjungerad professor vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Det nygamla gränssnittet; äldrevårdens omorganisering Mats Thorslund, professor ÄldreCentrum, Karolinska Institutet/Stockholms universitet Valfriheten - en misslyckad sjukvårdsreform? Ulrika Winblad, med dr Uppsala universitet Hur skall vi prioritera i framtidens sjukvård? Peter Garpenby, docent Linköpings universitet Paneldebatt med bl a Ylva Johansson, riksdagsledamot, och Kåre Jansson, utredningschef, Sveriges läkarförbund Moderator: Göran Arvidsson, forskningsledare, SNS Pris: Ingen konferensavgift. Boken ”Vem styr vården?” säljs på konferensen till konferenspris 222 kr inklusive moms. Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44 senast torsdag 24 maj. Obs! Mycket begränsat antal platser. Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm