Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visst går det att forska om framtiden! Ny bok om framtidsstudier presenteras och debatteras på öppet seminarium

Alla vill vi veta något om framtiden. Idag finns ett helt forskningsfält som på vetenskaplig grund utforskar det som skall komma, och i den nya boken ”Att utforska framtiden” berättar nu en rad forskare om hur det låter sig göras. Boken presenteras på Kulturhuset den 18 september av bland andra forskaren Joakim Palme, tidigare VD för Institutet för Framtidsstudier.

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder. Boken ”Att utforska framtiden” ger en god bild av hur detta mångfacetterade framtidsstudiefält ser ut i Sverige idag. Boken vill stimulera till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

Välkommen att delta vid boklanseringen:
Tid: Tisdag den 18 september, kl. 13
Plats: Kulturhuset, Studion (gatuplan), Stockholm

Lanseringen sker i form av ett öppet seminarium. Flera av de medverkande forskarna i boken deltar, liksom Jesper Strömbäck, huvudsekreterare för Framtidskommissionen och Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheter för Samhällsskydd och Beredskap för en diskussion om vilka kunskapsbehov som finns idag och hur man kan utveckla samarbeten mellan forskare och beslutsfattare i politik, näringsliv och förvaltning.

Att utforska framtiden. Valda perspektiv
Susanne Alm, Joakim Palme och Erik Westerholm (red.)
Dialogos Förlag

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor:
Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, 
Tel:08-15 46 97, mobil 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

Erika Karlsson, informatör, Institutet för Framtidsstudier,
Tel: 08 – 402 12 36 eller erika.karlsson@framtidsstudier.se 

Ämnen

Taggar


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat material

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm