Gå direkt till innehåll
Webinarium om brottsutveckling och immigration. Foto: Bobbsled
Webinarium om brottsutveckling och immigration. Foto: Bobbsled

Pressmeddelande -

Webinarium: Immigration och brottsutveckling på nationell och lokal nivå

Datum: 22 september
Tid: 14:00-15:45
Registrera dig för att delta: Anmäl dig här

Flera svenska studier har visat att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men hur immigration påverkar nivån av brottsligheten på lokal och nationell nivå har däremot inte studerats tidigare. På det här webinariet presenterar Jerzy Sarnecki tidiga resultat från den första studien i Sverige som har undersökt det här.

I studien jämförs statistik på antalet brott som rapporterats in till polisen per 100 000 invånare och andelen invånare med utländsk bakgrund. Jämförelsen är gjord för hela landet samt för 20 kommuner med hög andel och 20 kommuner med låg andel invånare med utländsk bakgrund. Studien omfattar utvecklingen över de senaste två decennierna och särskild uppmärksamhet riktas mot den stora flyktingvågen 2015.

Webinariet hålls på engelska. Registrera dig för att delta: Anmäl dig här.

Jerzy Sarnecki är professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Seminariets hela titel: Immigration and crime development at the national and municipal levels: Preliminary findings from the WHiS project.

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm