Pressmeddelande -

Teknologiska genombrott avgörande för produktivitetstillväxten

En jämförelse mellan hur produktivitetsökningstakten påverkas av introduktionen av ångmaskinen, elektrifieringen och datorerna (IKT-revolutionen) visar både att eftersläpningarna är stora och att mönstret skiljer sig åt. Spridningen av ångmaskinen gick långsammast, men det tog ändå så mycket som 40–50 år för elektrifieringen och IKT-revolutionen att lämna tydliga spår i produktivitetsstatistiken. Effekten av IKT förefaller dessutom kraftigare än effekten av elektrifieringen, även om det inte kan uteslutas att detta delvis förklaras av andra mätmetoder i dag än för 100 år sedan. För mer information kontakta Magnus Henrekson, telefon: 08-6654502, e-post: magnus.henrekson@naringslivsforskning.se Presskontakt: Sofia Strömberg, telefon: 08-665 4525, 070-7640335. e-post: sofia.stromberg@naringslivsforskning.se http://www.naringslivsforskning.se/wp665se

Ämnen

  • Utbildning