Gå direkt till innehåll
Fråga experten: Hur använder jag ventilationsindex?

Blogginlägg -

Fråga experten: Hur använder jag ventilationsindex?

En bra luftkvalitet är naturligtvis viktig. Luftkvaliteten är beroende av hur frisk luften är och hur effektivt föroreningar transporteras bort, alltså en rätt dimensionerad ventilation. Ventilationen kan med fördel kontrolleras med hjälp av ventilationsindex.

Ventilationen ska vara anpassad efter den mängd människor som vistas i lokalen. Därför kan det tyckas märkligt att den lagstadgade ventilationskontrollen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) är en kontroll av att ventilationssystemet uppfyller de krav som sattes då det installerades. Detta säger bland annat Britta Permats, VD för Svensk ventilation, i en intervju som går att läsas här. Det är ju inte ovanligt att verksamheter förändras med tiden. Då är det inte ovanligt att ventilationen blir feldimensionerad.

Mät koldioxid

Ventilationsindex är ett mått för att bedöma luftföringen i ett rum. Det berättar hur effektivt föroreningar förs bort. Ventilationssystemet ska utformas så att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden. Boverket och Arbetsmiljöverket ställer krav på att det lokala ventilationsindexet ska vara minst 90 procent.

Ventilationsindex räknas ut efter koldioxidmätning i tilluft, frånluft och vistelsezon. Koldioxidloggern i vistelsezonen ska placeras i andningshöjd, minst två meter från närmsta person. Här hittar du våra loggers för mätning av koldioxid.

Vi brukar rekommendera att man mäter under lokalens olika belastningar. Då kan en vecka vara lämpligt. Ett samplingsintervall på mellan 10 och 15 minuter brukar passa bra.

Räkna ut ventilationsindex

När loggningen av de tre mätpunkterna är färdig gäller det att räkna ut ventilationsindex. I EasyView Pro finns möjligheter att lägga in egna formler för sådana typer av beräkningar.

Formeln kan i korthet beskrivas så att nivån i tilluften dras bort från både frånluft och nivån i vistelsezonen. Resultaten divideras sedan med varandra och multipliceras sedan med 100. Man får då fram en procentsats, som alltså ska vara minst 90 procent för ett godkänt ventilationsindex.

Mer information om formeln och hur du lägger in den i EasyView finns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Lina Arnfjorden

Lina Arnfjorden

Presskontakt Rådgivning/Försäljning 0302-246 13

Relaterat innehåll

Mät, analysera och förstå

Intab Interface-Teknik är ett resurscentrum för mätteknik. Vi tillhandahåller mätinstrument och en gedigen kunskapsbank kring mätteknik.

Intab Interface-Teknik AB
Gjutarevägen 1
443 61 Stenkullen
Sverige