Gå direkt till innehåll
Fråga experten: Hur mäter man sin elanvändning?

Blogginlägg -

Fråga experten: Hur mäter man sin elanvändning?

Kanske har du lagstadgade krav på dig att bli mer energieffektiv, eller så vill du helt enkelt spara el ur ekonomisk- eller miljösynpunkt. Oavsett gäller det att ha koll på hur man faktiskt mäter sin elanvändning.

Visserligen får man se sin förbrukning via elleverantörens faktura, men det kan vara intressant att se när på dygnet/veckan/månaden som användningen är som störst. Det finns flera olika sätt att mäta detta på. Har din elmätare pulsutgång kan en pulsräknare användas. Finns stöd för modbus är detta ett bra alternativ, annars finns vår Energy Logger.

När du väl fått koll på när på dygnet den största elanvändningen sker är det intressant att se vilka som är de största eltjuvarna. Detta kan kontrolleras genom mätning på respektive grupper i din elcentral, eller genom att mäta på en specifik apparat. Även här kan Energy Loggern vara till hjälp. Fördelen med denna logger är att den på egen hand summerar ihop faserna och beräknar effekt och effektfaktor.

Vill du mäta vad exempelvis en tvättmaskin använder kan en logger som kopplas till vägguttaget användas.

Börja med dessa punkter

Här följer några tips på var det kan vara aktuellt med energibesparande åtgärder.

Belysning – kanske lyser det i lokalen när det är obemannat, eller så används äldre form av ljuskällor.

Ventilation – genom att behovsanpassa ventilationen finns det mycket att spara jämfört med om den är inställd på värsta tänkbara scenario.

Lokalvärme – det kan ibland vara aktuellt med nattsänkning av temperaturen till exempel.

Lokalkyla – kan minskas genom att bland annat minska värmebelastningen från maskiner, solinstrålning och belysning.

Tappvattenvärme – här kan utredning om individuell mätning göras. Viktigt även att isolera rör, ha energieffektiva tappvattenarmaturer och anpassad rördimension efter behov.

Kontor – stäng av utrustning efter arbetstid, gör uttag spänningslösa, stäng av bildskärmar då de inte används och anpassa kopiatorer och skrivare efter behov. Ju större apparat desto större energianvändning.

Läs mer om mätning av el och energi.

Här hittar du exempel på hur andra användare mäter.

Ett tips är att använda EasyView för att göra djupare analyser av din elanvändning. Behöver du hjälp på vägen är det en bra idé att få en utbildning i programmet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Lina Arnfjorden

Lina Arnfjorden

Presskontakt Rådgivning/Försäljning 0302-246 13

Relaterat innehåll

Mät, analysera och förstå

Intab Interface-Teknik är ett resurscentrum för mätteknik. Vi tillhandahåller mätinstrument och en gedigen kunskapsbank kring mätteknik.

Intab Interface-Teknik AB
Gjutarevägen 1
443 61 Stenkullen
Sverige