Gå direkt till innehåll
Kalibrering med snabb leverans

Pressmeddelande -

Kalibrering med snabb leverans

Tillförlitligheten för mätinstrument är viktig. För att denna ska kunna garanteras behövs en kalibrering.

Intab utför spårbara kalibreringar av temperatur och relativ luftfuktighet med snabb leverans.

Felaktiga mätresultat kan få stora konsekvenser. Vid mätningar i livsmedelsbranschen leder fel temperatur till att livsmedelssäkerheten påverkas. Inom andra branscher kan beslut fattade efter felaktiga mätningar leda till att konstruktioner blir bristfälliga. Det är dessutom alltid en fördel att ha certifikat på att mätinstrumentet mäter rätt om det skulle bli diskussioner angående mätningarna.

Mått på tillförlitlighet

För att upprätthålla ett mätinstruments tillförlitlighet behövs regelbundna kalibreringar. En kalibrering innebär att instrumentet jämförs mot mycket noggrann utrustning, spårbar till en internationell normal. Resultatet av en kalibrering visar hur ett instrument mäter vid specifika nivåer. Resultatet innefattar även en mätosäkerhetssiffra som visar på hur exakt den aktuella kalibreringen är.

Laboratorium i Stenkullen

Intab genomför spårbara kalibreringar av temperatur och relativ luftfuktighet i sitt laboratorium i Stenkullen. Kalibrering sker även av instrument från andra fabrikat än de egna. 

Den relativ luftfuktigheten kan kalibreras vid valfri temperatur mellan 0°C och +60°C. 

Läs mer om Intabs kalibreringar här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Intab Interface-Teknik har ett brett utbud av dataloggers och fjärrmätare för många mätområden.

Intab fungerar som ett resurscentrum för mätteknik i branscher verksamma inom bland annat fastighet, industri, livsmedel.

Med över 40 års arbete i ryggen har vi stor erfarenhet av dataloggning. Professionella lösningar skräddarsys för att passa varje situation.

Presskontakt

Lina Arnfjorden

Lina Arnfjorden

Presskontakt Rådgivning/Försäljning 0302-246 13

Relaterat innehåll

Mät, analysera och förstå

Intab Interface-Teknik är ett resurscentrum för mätteknik. Vi tillhandahåller mätinstrument och en gedigen kunskapsbank kring mätteknik.

Intab Interface-Teknik AB
Gjutarevägen 1
443 61 Stenkullen
Sverige