Pressmeddelande -

Högaktuellt! Kultureuropa kommer till Göteborg

Kulturdepartementet håller Europakonferens i Göteborg 29-30/7, samtidigt förbereds öppningen av ett av Europas största kulturprojekt Black/North SEAS Göteborg och Alingsås 13-22 augusti, initierat och drivet av svenska kulturorganisationen Intercult. Black/North SEAS är ett unikt europeiskt samarbete med åtta partners från Svarta havs- och Nordsjöregionen.

Chris Torch, konstnärlig ledare Black/North SEAS och Intercult kommenterar:
"Kultur måste vara en grundsten i vårt samarbete inom EU och grannländerna. Vi arbetar för transnationella partnerskap inom kultursektorn. I miljöarbetet finns det nu en stark politisk insikt om att luften inte känner några nationsgränser. Detsamma gäller kultur. Om Europa inte är ett kulturprojekt, då är det ingenting alls."


• I samma liga som Venedig biennalen. Black/North SEAS är ett av de projekt som får det eftertraktade stödet från EU:s kulturprogram över 3,5 år, från 2007-2010.
• SEAS Göteborg och Alingsås ingår i Sveriges ordförandeskap i EU, framförallt när det gäller den internationella konferensen CityScape om Kultur & Stadsförnyelse.
• Nära samarbetspartners från elva länder - Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Ukraina, Turkiet, Georgien, Holland, Norge, England, Danmark, Sverige
• Svarta havet och Nordsjön möter Göteborg! I Göteborg och Alingsås 13-22 augusti presenteras tio SEAS-produktioner, två lokala produktioner, en klubb, internationella två dagars konferensen CityScape, fyra lunchsamtal, workshops. På väntade och oväntade platser. Fullständigt program
• Unikt europeiskt samarbete - konstnärer producerar utifrån besök på nya platser i Europa + aktivt nätverk av konstnärer, producenter, kulturaktivister och beslutsfattare.
• Initierat och drivs av den svenska kulturorganisationen Intercult, nav för lokala, nationella och internationella samarbeten. Intercults uppdrag är en ökad internationalisering av svenskt kulturliv med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och Stockholms Län.


Mer information/intervjuer/foton
Vanessa Ware, Marknad och kommunikation, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 - 644 10 23, 070 - 750 2454


Black/North SEAS är ett konstnärligt äventyr och en resande festival. Genom teater, performance, musik, video och dans - ges en vision av ett Europa sett från Svarta havets och Nordsjöns hamnstäder och kustsamhällen. www.seas.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt. Vi utbildar i att bygga internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan. www.intercult.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • eu europa
  • göteborg
  • svarta havet
  • internationell kultur
  • kulturpolitik
  • europaprojekt
  • festival

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den svenska och europeiska kulturpolitiska arenan. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult arbetar med verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturporgram, Svenska Institutet, Kulturkontakt Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.

www.intercult.se