Gå direkt till innehåll
Att inkludera natur och naturliga element i inredningen – så kallad biofilisk design - har visat sig förbättra mental och fysisk hälsa och minskad stress.
Att inkludera natur och naturliga element i inredningen – så kallad biofilisk design - har visat sig förbättra mental och fysisk hälsa och minskad stress.

Pressmeddelande -

Interface nya designguide inspirerar till samhörighet på arbetsplatsen

Organisationer som lägger stor vikt på sociala relationer har lägre omsättning på personal, gör bättre affärer och kommunicerar mer effektivt. Det visar en ny rapport framtagen av det globala golvföretaget Interface.

Design kan skapa positiva ytor på arbetsplatsen och leda till gemenskap, välmående och ökad effektivitet. Interface nya Community Guide är baserad på flera psykologiska studier och ger förslag på design som skapar arbetsplatser med samhörighet i fokus.

Den amerikanska psykologen Maslows välkända behovstrappa visar att när våra fysiologiska överlevnadsbehov är tillgodosedda, vänder vi oss till de psykologiska behoven som att höra till en gemenskap och att vara del av ett sammanhang. Många stora techbolag har tagit till sig detta och satsat på öppna kontorslandskap och ytor som stimulerar människors interaktion och kreativitet. 

– Som inredare är jag fascinerad av hur vi kan hämta inspiration från naturen för att förbättra kontorslandskapet och föra samman människor. Vårt mål med guiden är att inspirera till att skapa platser som uppmuntrar folk att interagera med varandra, säger Oliver Heath, grundare av Oliver Heath Design och författare till Community Guide.

Att skapa en känsla av samhörighet är bra för business
Att inkludera natur och naturliga element i inredningen – så kallad biofilisk design - har visat sig förbättra mental och fysisk hälsa, öka produktiviteten och minska stressen. Interface Community Guide ger sju konkreta förslag på hur just biofilisk design kan användas för att skapa samhörighet.

Diversity of spaces - Se till att det finns flera ytor designade för olika behov, preferenser och aktiviteter.

Zoning spaces - Med olika naturmaterial, växter och mönster som påminner om den naturliga floran kan man dela in, bygga och skapa tydligt avdelade mötesplatser.

Soft boundaries - Att skapa mjukare gränser kan underlätta övergången mellan olika utrymmen och bidra till att medarbetare samlas och interagerar. Att skapa mjuka linjer från ett område till ett annat binder dem samman och väcker intresse och en önskan att utforska. Detta uppmuntrar till rörelse och bidrar till att människor möter varandra och interagerar.

Collision spaces - Det här är ytor där någonting kan hända. Frekvent kontakt med andra medarbetare kan göra oss mer öppna för andra idéer, uppmuntra kreativitet och en känslomässig öppenhet.

Growing spaces - Utrymmen som anpassar sig och utvecklas med användarna. Dessa ytor skapar långsiktiga interaktioner och relationer medarbetare emellan.

Sensory spaces - Ytor som är utformade för att locka fram en positiv effekt på en rad sinnen som ljud, lukt, beröring och smak i stället för att bara vara tilltalande för ögat.

Triangulation - En mötesplats som ger möjlighet för människor att mötas, lära känna varandra och interagera.

Interface Community Guide - Creating Positive spaces by Designing for Community - finns nu tillgänglig på Interface hemsida och går att hitta här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Interface Interface är ett globalt golvföretag specialiserat på koldioxidneutrala textilgolv, LVT och nora® gummigolv. Vi hjälper våra kunder skapa miljöer som bidrar till välmående, produktivitet och kreativitet samt en mer hållbar planet. Vårt Climate Take Back™-initiativ handlar om att, tillsammans med branschen, driva affärer på ett sätt som upprätthåller planetens välmående och skapar ett klimat som är anpassat för liv.

Besök https://www.interface.com/EU/sv-SE/sverige för mer information. Läs Interface blogg här.

Följ oss på Twitter,YouTube,Facebook,Pinterest,LinkedIn,Instagram, och Vimeo.

Presskontakt

Erika Rydja

Erika Rydja

Presskontakt Marknadschef Interface Norden & Baltikum