Gå direkt till innehåll
I podden Digitala lektioner får vi ta del av 14 avsnitt där Kristina pratar med olika experter inom undervisning och digital utbildning.
I podden Digitala lektioner får vi ta del av 14 avsnitt där Kristina pratar med olika experter inom undervisning och digital utbildning.

Pressmeddelande -

Fortbildning av lärare via podd – Internetstiftelsen breddar sin satsning för att höja den digitala kompetensen i skolan

I mars släpper Internetstiftelsen ”Digitala lektioner- en lärarpodd” ledd av Kristina Alexanderson. Det är ett kort fortbildningsformat för lärare som ska stötta dem i arbetet med digital kompetens i undervisningen. Podden kommer att fokusera på det praktiska utförandet, det vill säga, hur lärare undervisar elever i området digital kompetens.

Digital kompetens skrevs in i läroplanen 2017. Samma år lanserade Internetstiftelsen den kostnadsfria lärarresursen Digitala lektioner för att hjälpa till att stärka den digitala kompetensen i skolan. Det är färdigt lektionsmaterial inom de ämnesområden som utgör området digital kompetens nämligen; programmering, källkritik, värdegrund, säkerhet, teknik och digitalisering.

Under åren efter 2017 har Internetstiftelsen sett utvecklingen av en endimensionell diskussion kring lärandet av digital kompetens, som fokuserar på digitaliseringen av undervisningen.

–Det pratas om hur lärare ska lära eleverna att använda digitala verktyg, men inte hur de ska lära ut hur verktygen kan påverka eleverna och deras liv, säger Kristina Alexanderson, ansvaring för skolsatsningar på Internetstiftelsen.

–Internetstiftelsen arbetar för en ökad kunskap och medvetenhet hos internetanvändare genom en rad olika satsningar. Vi vill bidra till kunniga och medvetna internetanvändare oavsett ålder, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. 

För att kunna lära barnen måste lärarna ha rätt kompetens
Många lärare använder redan lektionsmaterialet från Digitala lektioner i sin undervisning idag. Och Internetstiftelsen har genom satsningen i digital kompetens även utbildat över 7000 lärare via föreläsningar och event. Med podden Digitala lektioner vill vi bredda lärarresursen och ge lärare fortbildning kring undervisningen i digital kompetens, för att främja reflektion och kollegiala samtal.

–Vi pratar om hur du som lärare kan arbeta med digital kompetens i din undervisning till dina elever. Vi vill bredda ingångarna så att du ser att det finns många sätt att förstå och närma sig digital kompetens med eleverna, säger Kristina Alexanderson.

De många möten vi haft med pedagoger visar att det finns en önskan om ökad kunskap kring digital kompetens, men brist på tid. Skolverket har förordat kollegialt lärande som ett sätt för lärare att fortbilda sig. Det innebär att lärare ska lära sig om det tillsammans inom sitt lärarlag. Här ser vi att det korta poddformatet är en bra utgångspunkt för just kollegiala samtal.

Podden kommer att släppas den 2 mars, den består av 14 delar. Du kommer bland annat att kunna lyssna på Susanne Linde som pratar om vikten av källtillit bland yngre elever, och på skoldebattören Maria Wiman som pratar om att dela saker på internet och vad det kan leda till för konsekvenser. Du hittar alla delar av podden på Internetstiftelsen och där poddar finns.

Lektionsmaterialet hittar du på Digitala lektioner. Där går det att ta del av över 140 lektioner som täcker in alla läroplansförändringar för grundskolan som rör digital kompetens. Materialet är skapat av lärare och är utformat för att göra undervisningen inom området så enkel som möjligt.

För mer information
Julia Högström, Pressansvarig, Internetstiftelsen
E-post: julia.hogstrom@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Ämnen


Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. 

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Presskontakt

Julia Högström

Julia Högström

Presskontakt Pressansvarig 072 003 29 91

Välkommen till Internetstiftelsen!

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Internetstiftelsen
Hammarby Kaj 10 D, Box 92073
120 07 Stockholm
Sverige