Pressmeddelande -

Ditt intresse avgör din sociala status

Våra intressen gör oss mer intressanta och kan ändra omgivningens uppfattning om oss. Det visar Intressekompassen 2015 – en ny rapport baserad på en undersökning om svenskarnas intressen, genomförd av TNS Sifo*, initierad av Sveriges ledande tidskriftsförlag. Enligt svenskarna spelar tidskriften en viktig roll som inspirationskälla och symbol för intressen. Rapporten visar även att det finns intressen vi undviker att prata om och att orsakerna till varför vi ägnar oss åt våra intressen skiljer sig mellan åldrar, män och kvinnor.

 • Tre av fyra anser att en person blir mer intressant om denne har ett intresse. Bland svenskar under 30 år är kraften av intressen ännu starkare - 88 procent av männen och 84 procent av kvinnorna säger att intressen gör personer mer intressanta.
 • En av tre har ändrat sin uppfattning om en person efter att ha fått reda på hens intresse.
  60 procent av dessa har blivit mer positivt inställda, oavsett om de delar intresset.
 • Varannan kvinna tycker att gemensamma intressen är viktigt i valet av partner – fyra av tio i hela befolkningen.
 • En av tio har intressen de undviker att prata om. 25 procent av unga män undviker att prata om att de är intresserade av dator- och tv-spel och 19 procent av kvinnor över 50 år att de är intresserade av politik, näringsliv, samhälle och religion.
 • Var femte svensk (21 %) tror också att det ser bra ut om det står på deras CV att de är intresserade av hälsa och friskvård.

– Intressekompassen visar tydligt att våra intressen speglar vår nutid och jag blev förvånad över hur stereotypt våra intressen är fördelade över kön, ålder och geografi. Samtidigt blir våra tidigare ganska breda intressen mer nischade - vi dricker årgångsespresso, skiljer mellan olika vattensorter och vill bli bäst på modehistoria. Och här spelar både traditionella och digitala medier en stor roll, säger Sofia Ulver, docent och forskare i trender och ideologiska förändringar, som arbetat med rapporten.

Människor och tidningar inspirerar till nya intressen
Vi får upp ögonen för nya intressen när vi träffar nya människor (41 %) och får tips från familj och vänner (35 %). 21 procent av svenskarna har också blivit nyfikna på nya intressen efter att ha läst en tidskrift eller ett reportage. I vårt bejakande av våra intressen spelar tidskriften en viktig roll – 1 av 5 uppger att tidskriftsläsande är en del av att ägna sig åt sitt intresse.

– Eftersom tidskrifter genom historien gett människor möjlighet att läsa om sina intressen, utvecklas och uttrycka sig är det naturligt för oss att följa vad läsarna värderar och intresserar sig för. Intressekompassen visar att intressen verkligen är viktiga för oss, både som individer och grupp, säger Agneta Ljungman, Kommunikationschef Bonnier Tidskrifter

Intressen har olika syften för män och kvinnor
Vi ägnar oss åt våra intressen för att må psykiskt (62 %) och fysiskt (41 %) bra. Detta är extra viktigt för kvinnor (69 % respektive 45 %). Drygt en av tre (36 %) ser också ”att bli bättre” som en anledning till att ägna sig åt sitt intresse. För män är detta ännu viktigare (41 %) och framförallt för män under 30 år (56 %). För en av tio är intressen en identitetssymbol och för unga kvinnor är detta dubbelt så starkt – 19 procent av kvinnor under 30 år ägnar sig åt sina intressen för att det visar vem de är.

*Intressekompassen 2015 baseras på en webbenkät genomförd av TNS Sifo 28/10 – 10/11 2014. Enkäten besvarades av 2001 personer, ett representativt urval av svenska befolkningen. För att ladda ner rapporten och dataunderlaget besök: www.mynewsdesk.com/se/intressekompassen

Om medverkande parter:
Bakom Intressekompassen står Sveriges ledande tidskriftsförlag; Bonnier Tidskrifter, Aller media, Egmont Publishing och Albinsson & Sjöberg, samt Tidsam som är Sveriges största tidskriftsleverantör. www.bonniertidskrifter.se, www.aller.se, www.egmontpublishing.se, www.fabas.se, www.tidsam.se

Andra fakta ur undersökningen

 • Intressen som förgyller vardagen toppar listan över svenskarnas intressen. I topp ligger
  musik (38 %), läsning (37 %), resa (36 %), film (34 %) och mat (31 %).
 • Sju av tio drömmer om att kunna ägna sig mer åt sina intressen och hade vi obegränsat
  med tid och pengar skulle vi framförallt resa. 22 procent anger detta.
 • Män och kvinnor delar många intressen, men flera intressen bekräftar även våra stereotypa förväntningar.
 • Bland kvinnors allra största intressen återfinns läsning, resor och blommor.
  26 gånger fler kvinnor än män ägnar sig åt sömnad, handarbete och pyssel, tio gånger fler kvinnor är intresserar sig för skönhet, åtta gånger fler gillar yoga, sju gånger fler rider och drygt fyra gånger fler har ett intresse för mode och stil.
 • Bland mäns allra största intressen återfinns dator- och tv-spel, fotboll och golf.
  Fem gångar så många män gillar datorer, jakt och fiske, bilar och motorsport. Tre gånger så många intresserar sig för fotboll, dubbelt så många gillar dator- och tv-spel.
 • Nära hälften av svenskarna säger att de visar sitt intresse genom att ha saker i sitt hem som anspelar på det (48 %). Allra vanligast är detta för unga i allmänhet (59 %), unga kvinnor i synnerhet (60 %). En av tre visar det via sociala medier och en av tio låter tidningar och magasin om sitt intresse ligga framme i hemmet.
 • Nästan var tredje svensk visar upp sina intressen i sociala medier (28 %). Bland unga
  (18-29 år) och de i yngre medelåldern (30-49 år) är det också mer vanligt att dela med sig av sitt intresse via Facebook, Instagram och Twitter (39 % respektive 37 %).
 • Vi har i snitt sex intressen och på dem lägger vi i snitt 53 minuter om dagen och 1012 kr i månaden. Män spenderar ungefär 20 procent mer än kvinnor. Störst skillnad är det mellan män och kvinnor i åldrarna 40 - 64 år - här lägger kvinnor 40 procent mindre än männen.
 • Var tionde svensk uppger att de har något eller några intressen som de undviker att prata om med andra. Män har något större benägenhet att undanhålla intressen (12 %), ännu fler bland unga män (18-29 år) där en av fyra säger att de har intressen som de inte vill prata om.
 • I den utsträckning vi kan dra slutsatser kring vilka intressen vi inte gärna pratar om så undviker 25 % av unga män att prata om att de spelar dator- och tv-spel och 19 % av kvinnor över 50 att de är intresserade av politik, näringsliv, samhälle och religion.
 • Intresset för hälsa och friskvård är det som var femte svensk (21 %) tror kommer att se bra ut om det stod på deras CV. Därefter följer intressen som ekonomi, aktier och fonder (17 %), litteratur, skrivande och läsningar (17 %) och politik, näringsliv och samhälle (15 %) samt friluftsliv och äventyr (15 %).
 • För våra yngsta (7-15 år)* är det film, musik, resor, tv och sportande som toppar intresselistan. Bland de yngsta killarna är spelande extra populärt och deras fem största intressen är film (88 %), spela tv-spel (84 %), lyssna på musik (83 %), spela dator- och onlinespel (82 %) och resor (79 %). Flickorna i åldersgruppen har något annorlunda intressen. Deras topplista utgörs av lyssna på musik (90 %), titta på film (89 %), resor (85 %), baka
  (82 %) och titta på tv, även webb-tv (78 %).

*Datan för 7-15-åringar är hämtad från Orvesto Junior 2014 och är därför inte direkt genomförbar med Intressekompassens data. Andelar som är ganska eller mycket intresserade av aktiviteterna. 

Ämnen

 • Livsstil, mode, fritid

Kontakter

Sofia Ulver

Docent, Lunds Universitet 070-866 61 02

Agneta Ljungman

Kommunikationschef, Bonnier Tidskrifter 08-7365097