Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 09:00 CEST

Idag publicerar Intrum sin European Payment Report 2020. Det är allt fler europeiska ekonomier och företag som befinner sig i ekonomiska problem på grund av Covid-19. I Sverige är dessutom allt längre betalningsvillkor ett särskilt problem samtidigt som betalningsgapet har vuxit sig större än det europeiska genomsnittet.

Tre fjärdedelar av de svarande ekonomicheferna och företagsledarna uppger att de fortsätter att pressas att acceptera längre betalningstider än vad de känner sig bekväma med.

- Årets undersökning pekar på att betalningsvillkoren fortsätter att försämras. Detta är en utveckling som inte är gynnsamt för det svenska företagsklimatet eller företagens förmåga att kunna växa, betala ut löner och anställa mer personal, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

Betalningsklyftan ökar
Betalningsklyftan, som är tiden mellan den överenskomna betalningstiden och den faktiska betalningen, sätter ökad press på företagen. I takt med Covid-19 ökar dessutom trycket på företagen ytterligare. Allt fler företag tvingas till att hitta alternativ till att kunna frigöra resurser.

På en europeisk nivå uppgav nästan hälften (46 procent) av de svarande säger att det växande gapet idag är en verklig risk för en hållbar tillväxt i deras verksamhet. Mer än hälften (51 procent) uppgav att sena betalningar hotade deras likviditet, jämfört med 35 procent av de undersökta före krisen.

I Sverige är den genomsnittliga betalningstiden mellan företag 48 dagar varav den faktiska betalningen sker i genomsnitt efter 66 dagar. I Europa är motsvarande genomsnitt 40 dagar respektive 60 dagar.

Mellan företag och konsumenter är nu den genomsnittliga betaltiden 21 dagar varav faktisk betalning efter 30 dagar, vilket mer eller mindre är likvärdigt genomsnittet i Europa på 23 dagar respektive 30 dagar.

Inom den offentliga sektorn är motsvarande betaltider och därmed betalningsgapet 62 dagar respektive 80 dagar i Sverige. I Europa är motsvarande siffror 53 dagar respektive 68 dagar.

- Att få betalt i tid är nödvändigt för företagens möjlighet att utvecklas och överleva. Det är därför oroande att den negativa trenden kring betalningsgapet fortsätter att accelererar i Sverige och i övriga Europa. Speciellt i dessa dagar när förberedelser inför en kommande lågkonjunktur uppges vara en klart prioriterad fråga bland företagen, avslutar Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

Hela European Payment Report 2020 finns tillgänglig på intrum.com/epr2020

Om Intrum European Payment Report 2020
European Payment Report 2020 baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder mellan 14 februari och 20 maj 2020. I rapporten samlade vi data från 9 980 företag, varav 500 svenska, som svarar på frågor om betalningsvanor samt effekten av Covid-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Strahner, PR & Media Relations Director
tel: +46 734 25 88 90
ext-niclas.strahner@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Idag publicerar Intrum sin European Payment Report 2020. Det är allt fler europeiska ekonomier och företag som befinner sig i ekonomiska problem på grund av Covid-19. I Sverige är dessutom allt längre betalningsvillkor ett särskilt problem samtidigt som betalningsgapet har vuxit sig större än det europeiska genomsnittet.

Läs vidare »

1 av 10 behöver låna för att få ihop vardagsekonomin

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2020 09:00 CEST

Intrum publicerar idag en ny undersökning bland 4 800 europeiska konsumenter som beskriver den privatekonomiska effekten av Covid-19, där Sverige är ett av de 24 deltagande länderna. Undersökningen genomfördes i maj 2020.

Intrum Sverige erbjuder tjänstledighet för anställda att hjälpa till i samhällsviktiga funktioner

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 14:00 CEST

Intrum Sverige erbjuder anställda tjänstledigt, om de vill hjälpa till i vården eller i andra samhällsviktiga verksamheter, under rådande coronakris. Under tjänstledigheten kommer den anställda ha bibehållen lön och villkor.

Trots de senaste årens högkonjunktur och en stark ekonomi tampas en växande grupp svenskar med en privatekonomi som går åt fel håll. Minskning av löner, permitteringar, rekordstora varsel riskerar naturligtvis att öka den växande ekonomisk stress och oro som många svenskar uppgav innan rådande coronakris*.

Intrum jobbar därför fortsatt intensivt med att hjälpa Sveriges företag och hushåll med att hitta olika lösningar på betalningsproblem i syfte för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna på privatekonomi och företagens förmåga att driva verksamheten vidare och betala ut löner etc.

- Vi har även beslutat att erbjuda våra anställda i Sverige tjänstledighet om de vill hjälpa till i vården eller i andra samhällsviktiga verksamheter. Under tjänstledigheten kommer den anställda att ha bibehållna villkor och lön. Alla kan bidra med sin tid eller med sin kompetens och vi vill därför uppmuntra och stötta ett sådant engagemang under rådande coronakris, säger Tomas Torarp, HR-direktör på Intrum Sverige.

* European Consumer Payment Report 2019 https://www.intrum.com/publications/european-consumer-payment-report/european-consumer-payment-report-2019/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Strahner, PR & Media Relations Director 
+46 734 25 88 90
ext-niclas.strahner@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige erbjuder anställda tjänstledigt, om de vill hjälpa till i vården eller i andra samhällsviktiga verksamheter, under rådande coronakris. Under tjänstledigheten kommer den anställda ha bibehållen lön och villkor.

Läs vidare »

Intrum´s digitala skolsatsning Spendido vinner Stora Kreditpriset

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 15:34 CET

Spendido har sedan starten 2016 utbildat tusentals svenska skolelever inom privatekonomi med fokus på hur krediter fungerar och hur man undviker skuldfällan. För dessa insatser tilldelas Spendido Stora Kreditspriset 2019.

Kunskap om privatekonomi i Europa är på nedåtgående samtidigt som förändrat kreditbeteende ökar finansiell stress.

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 15:00 CET

Idag lanserar vi den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2019 där 24 004 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi. Sammanlagt deltog 1 000 svenskar.

Svenska konsumenter är bland de som sparar mest i Europa enligt resultatet i Intrums sjunde upplaga av European Consumer Payment Report 2019.

Svenskarnas förmåga att spara har ökat stadigt sedan 2000, med en bruttonivå på hushållens sparande på 17,96% är svenskarna bland de mest aktiva spararna i Europa. 15% av de svenska konsumenterna uppgav att de sparar mer än 20% av sin inkomst varje månad – det högsta sparande inom den här delen av Europa.

85% av de svenska respondenterna svarar att de är mycket säkra eller ganska säkra på att kunna betala sina räkningar i tid varje månad. Endast 28% av svenskarna anger dessutom att de ”inte har tillräckligt med pengar” som anledning till att de inte betalar sina räkningar i tid, vilket är lägst av alla de europeiska länder som undersökts.

De svenska konsumenterna lånar generellt inte extra pengar för att betala räkningar. Däremot lånar de mycket i förhållande till sin disponibla månadsinkomst. Sverige rankas på 20:e plats av de 24 länderna som medverkade i undersökningen.

Behovet av finansiell kompetens och en förståelse för sin privatekonomi är en stor utmaning i hela Europa. Sverige hamnar på en femte plats medan Finland är klart ledande i Europa gällande ekonomikunskap. Enbart 66% av de svenska konsumenterna kunde svara rätt på undersökningens finansiella frågor. I Finland var motsvarande siffra 82%.

Intrum Financial Wellbeing Barometer

I år lanserar vi Intrum Financial Wellbeing Barometer för att kunna jämföra det ekonomiska välbefinnandet hos konsumenter i 24 europeiska länder. Vi definierar ekonomiskt välbefinnande som att ha ekonomiskt trygghet att kunna hantera löpande kostnader och ha kontroll över sin privatekonomi.

Barometern visar ett övergripande resultat för ekonomiskt välbefinnande för alla fyra parametrar.

 • Möjlighet att betala i tid mäter i vilken utsträckning konsumenter kan betala sina räkningar i tid och hur stor del av sin inkomst de har kvar när de månatliga räkningar är betalda. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.
 • Kreditfrihet mäter i vilken utsträckning konsumenter lånar pengar för att betala räkningar och hur mycket de lånar i relation till deras inkomst. Länder med relativt låg BNP tenderar att rankas högre på kreditfrihet på grund av en lägre skuldsättningsgrad bland hushållen. Sverige placerar sig på plats 20 av 24 länder.
 • Sparande för framtiden mäter hur mycket konsumenter har möjlighet att spara varje månad och deras möjlighet att spara för en oförutsedd händelse. Sverige placerar sig på plats 1 av 24 länder.
 • Ekonomikunskaper mäter i vilken utsträckning konsumenter förstår grundläggande ekonomiska termer och uträkningar. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.

Inom den övergripande barometern bedöms varje parameter vara lika viktig för att uppnå ekonomisk trygghet. Sverige placerar sig på plats 3 av 24 länder.

Om European Consumer Payment Report 2019

Sedan 2013 har Intrum varje år publicerat European Consumer Payment Report. Syftet är att ge insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag; hur de spenderar sina pengar och hanterar sin privatekonomi. 

Resultatet i rapporten baseras i år på svar från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder. Den lokala data som presenteras baseras på svar från 1 000 respondenter i Sverige och är representativ när det gäller kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta: 

Niclas Strahner, PR & Media Relations Director 

tel: +46 734 25 88 90

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro i 24 länder i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Idag lanserar vi den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2019 där 24 004 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi. Sammanlagt deltog 1 000 svenskar.

Läs vidare »

Intrum Sverige får ny landschef

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2019 16:00 CET

Siv Hjellegjerde Martinsen tillträder som ny landschef för Intrum Sverige från och med den 1 januari, 2020. Hon efterträder Fredrik Backman som på egen begäran valt att lämna bolaget.

Hjellegjerde Martinsen är för närvarande landschef för Intrums norska verksamhet. Hon kommer att fortsätta inneha detta ansvar och dela sin tid mellan Intrums verksamheter i Norge och Sverige.

– Siv har en bred erfarenhet från den nordiska marknaden, vilket borgar för att hon på bästa sätt kommer att kunna ta över som landschef och direkt driva utvecklingen vidare. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till Fredrik för de drygt åtta år som han varit verksam inom koncernen och för den fina utveckling som han och hans team har levererat under de drygt två år som han varit landschef i Sverige. Vi önskar honom all lycka framöver, säger Anette Willumsen, regiondirektör för Intrum i Nordeuropa.

Hjellegjerde Martinsen har lång erfarenhet från olika delar av finanssektorn och har arbetat med försäljning och marknadsföring, HR och revision. Hon började som landschef för Intrums norska verksamhet i mars 2018. Innan dess var hon 13 år på Danske Bank, senast som Chief Commercial Officer i Danica Pension.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Strahner, PR & Media Relations Director
tel: +46 734 25 88 90

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Siv Hjellegjerde Martinsen tillträder som ny landschef för Intrum Sverige från och med den 1 januari, 2020. Hon efterträder Fredrik Backman som på egen begäran valt att lämna bolaget.

Läs vidare »

Unga vill lära sig mer om privatekonomi

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2019 07:45 CEST

Privatekonomi är sedan 2011 en del av undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Men Sveriges unga efterfrågar mer kunskaper – 6 av 10 unga mellan 16 och 24 år vill lära sig mer om ämnet, och endast 21 procent anser att man har fått lära sig tillräckligt om ekonomi i skolan för att kunna klara sig på egen hand som vuxen, och flytta hemifrån.

Tre av tio företag accelererar försäljningen inför lågkonjunktur

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 12:30 CEST

Över hälften, 59 procent, av Sveriges företag menar att Sverige antingen är i en lågkonjunktur redan nu eller kommer befinna sig i en sådan inom två år. Knappt vart tredje företag, 31 procent, uppger att man avser öka försäljningen för att hantera nedgången. Det är fler än de 15 procent som föredrar att minska antalet nyanställningar.

6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

En ny europeisk undersökning visar att 6 av 10 (59 procent) av svenska företag bedömer att Sverige kommer att vara helt kontantlöst inom ett decennium. Den kommande European Payment Report 2019 visar också att vart fjärde företag, 25 procent, tror att övergången till ett kontantlöst samhälle kommer att ha ägt rum redan inom 5 år.

Tre av fyra föräldrar tycker att barn borde få lära sig mer om privatekonomi i skolan

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 07:30 CET

Svenska föräldrar tycker att skolan kan göra mer för att lära barn och unga om privatekonomi. Det visar en undersökning från Intrum, där hela tre av fyra föräldrar (76 procent) svarar att barn och unga borde få lära sig mer om hur man tar hand om den egna ekonomin under skoltiden.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kagoriltn.unfraxanrzckii@itxntfmrunrm.zscoxgmkm
 • +46 70 978 72 74

Om Intrum Sverige

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Adress

 • Intrum Sverige
 • Sickla Gångstråk 4
 • 105 24 Stockholm
 • Sweden

Länkar