Gå direkt till innehåll
Mikrobiomet – ett nytt sätt att bota sjukdomar och ett allt starkare forskningsområde i Greater Copenhagen

Pressmeddelande -

Mikrobiomet – ett nytt sätt att bota sjukdomar och ett allt starkare forskningsområde i Greater Copenhagen

Mikrobiomforskningen i Greater Copenhagen’s life science-kluster Medicon Valley är i toppklass och håller samma höga nivå som i många andra ledande life science-kluster i Europa. En anledning till det är regionens unika ekosystem av ett stort antal företag och framstående forskning som aktivt arbetar för att utveckla nya terapier och lösningar inom området. Det är några av de främsta insikterna som har kommit ur den kartläggning som har gjorts av det interregionala EU-projektet Greater Copenhagen Microbiome Signature Project sedan augusti 2019. Projektet syftar till att positionera Medicon Valley som ett globalt centrum för mikrobiomforskning genom att attrahera utländska företag och talanger till regionen.

Mikrobiomet är kroppens alla mikroorganismer och ett av de mest lovande forskningsområdena inom life science med potential att revolutionera behandlingar av olika folksjukdomar såsom vissa typer av cancer, diabetes och reumatism. Mikrobiom finns inte bara i och på människokroppen, utan överallt, till exempel i växter, i marken och i haven.

Sammanfattningsvis har projektet identifierat över 80 organisationer som arbetar inom mikrobiomområdet på olika sätt, varav 40 är företag som utvecklar mikrobiombaserade behandlingar. Exempel på välkända företag i regionen är BioGaia, Chr. Hansen, Ferring Pharmaceuticals, Novozymes och Probi, men det finns också flera nya innovativa företag som vuxit fram i regionens forskningsmiljöer såsom ImmuneBiotech, SNIPR Biome och UNION Therapeutics.

Regionen har också publicerat cirka 900 mikrobiomrelaterade forskningsartiklar mellan 2014 och 2019, där 71 % av huvudförfattarna var från Greater Copenhagen och det genomförs fler kliniska prövningar här än i många andra regioner i Europa.

Greater Copenhagen har stor potential att bli ännu starkare inom mikrobiomområdet genom att positionera sig på den globala arenan och genom att fler utländska företag och forskare etablerar sig här.

– Det är viktigt att vi bygger nätverk med andra internationella forskningsnav inom mikrobiomområdet vilket kommer att stärka kvaliteten på forskningen i regionen och samtidigt locka investeringar och talanger. Det vore fantastiskt om internationella samarbetspartners kan se Greater Copenhagen som porten till Europa när det gäller mikrobiomområdet, säger Sarah Lidé, strateg på Medicon Valley Alliance och projektledare för Microbiome Signature Project.

Digitala kampanjer för att attrahera utländska företag och spetskompetens
Som en del i arbetet att positionera regionen internationellt lanseras i dagarna två digitala kampanjer och en webbsajt om mikrobiomområdet i Greater Copenhagen. Kampanjerna ska marknadsföra affärs- och karriärmöjligheter med målet att få fler internationella företag och personer med spetskompetens inom mikrobiomet att etablera sig och flytta hit.

Aktörerna bakom kampanjerna är de investeringsfrämjande organisationerna Copenhagen Capacity på den danska sidan och Invest in Skåne på den svenska tillsammans med klusterorganisationen Medicon Valley Alliance. Kampanjerna har även fått stöd av projektet från Greater Copenhagen Committee.

I intervjuer med några av företagen i regionen bekräftas ytterligare forskningsområdets styrkor:

– Det geografiska läget med Köpenhamn, Malmö och Lund som ett nav är mycket bra ur ett internationellt perspektiv. Här finns viktig expertis och kunskap.
Ulrika Köhler, Executive Vice President Marketing, BioGaia

– Vi har så mycket kompetens här och så mycket kunskap och innovationer inom mikrobiomområdet. Industrin, akademin och kliniska forskare arbetar nära varandra på ett enkelt sätt vilket bidrar till att göra Greater Copenhagen till en attraktiv plats med fokus på samarbete och utveckling.
Adam Baker, Director of Science, Chr. Hansen

– Greater Copenhagen är ett epicentrum med samlad kunskap inom mikrobiomet. Vi försöker hjälpa människor att få bättre livskvalitet. Mikrobiom är ett nytt och spännande forskningsområde som spelar en viktig roll. Det kan ge oss ett helt nytt sätt att bota sjukdomar på.
Mirjam Mol-Arts, Chief Science & Medical Officer, Ferring Pharmaceuticals

Fakta om projektet
Greater Copenhagen Microbiome Signature Project löper under tre år (2019-2022) och finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet leds av Medicon Valley Alliance tillsammans med Copenhagen Capacity och Invest in Skåne med syfte att positionera life science-klustret Medicon Valley som ett globalt centrum för mikrobiomforskning genom att attrahera utländska företag och talanger till regionen.

För mer information om projektet, kontakta:

Medicon Valley Alliance: Sarah Lidé, Senior Strategy and Project Manager, tel. +45 2296 2170, sl@mva.org

Vid frågor till företagen som deltar i kampanjerna, kontakta:

BioGaia: Ulrika Köhler, Executive Vice President Marketing, BioGaia, tel. +46 8 55 52 93 00, uk@biogaia.se

Chr. Hansen: Adam Baker, Director of Science, Human Health Innovation, tel. +45 6035 0113,
dkadb@chr-hansen.com

Ferring Pharmaceuticals: Mirjam Mol-Arts, Chief Science & Medical Officer via Valérie Gloor, Executive Assistant, tel. +41 76 301 0102, valerie.gloor@ferring.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även Skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Presskontakt

Karin Svenonius

Karin Svenonius

Presskontakt Senior Communications Manager +46 768890706

Relaterat material