Blogginlägg -

Femton kronor i retur är en bra investering

Hur ska vi egentligen få fram ett svenskt Google? Och vem ska göra jobbet? När tidningen Ny Teknik rankar de 33 just nu hetaste unga svenska teknikbolagen visar det sig att mer än vartannat, 18 bolag har vuxit fram inom någon av de 21 inkubatormiljöer i Sverige som stöttas av Innovationsbron, inom ramarna för det nationella inkubatorprogrammet IBIP. Det verkar alltså vara ett lovande ställe för ett nytt litet Google att gro.

Sifforna har jag med mig från ett frukostmöte i morse med Innovationsbron. Deras arbete är bra för Sverige och svensk tillväxt. För varje satsad skattekrona får samhället ungefär tio i retur, enligt Innovationsbrons egna beräkningar. Det är alltså ett tiofaldigat kapital att användas till att finansiera annan samhällsnytta. De flesta av våra konkurrentländer satsar mycket på inkubatorprogram och andra stödåtgärder för unga tillväxtbolag, helt enkelt för att det är en bra investering i framtida tillväxt. De flesta av våra konkurrentländer satsar också väldigt mycket på investeringsfrämjande, helt enkelt för att det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skapa tillväxt och nya jobb.

Om något av de svenska inkubatorbolagen nu verkligen blir ett nytt Google är svårt att sia om, men vi måste sätta ribban högt och våga vara djärva. Om vi ska få fram nya starka internationellt gångbara varumärken måste vi också ta tillvara nya innovationer, och framför allt skapa bra förutsättningar för entreprenörer. Vi organisationer och myndigheter som arbetar tillväxtfrämjande samarbetar ofta och gärna, för att med gemensamma resurser bidra till det.

På torsdag blir vi Invest Sweden. Liksom Innovationsbron arbetar vi för att stärka svensk tillväxt. Vi ger också hyggligt bra retur på satsade skattekronor. 15,2 ungefär. Att satsa på investeringsdriven internationalisering av det svenska näringslivet är alltså en bra investering för samhället i stort. Liksom att satsa på inkubatorprogram.

Loth Hammar, Invest Sweden

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • invest sweden
  • investeringar
  • innovationsbron
  • inkubatorer
  • nationella inkubatorprogrammet. ibip
  • tillväxt
  • tillväxtbolag

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Rolf Rising

Head of Strategic Business Development, Invest Sweden Strategic Business Development +46 31 764 76 55