Pressmeddelande -

Nyckelspelare ingår samarbetsavtal – gynnar svenska aktörer inom life science, hälso- och sjukvård


- Vi gör nu en gemensam kraftsamling! Vår samlade insats gör oss starkare på den internationella arenan. Genom en gemensam strategisk agenda för hälso- och sjukvårdssektorn lyckas vi bättre både nationellt och internationellt, säger Peter Bramberg, Enhetschef för Life Science på Invest Sweden.

Förutom att utveckla en gemensam agenda så innebär samarbetsavtalet att de båda parterna utbyter kontakter och genomför gemensamma projekt och aktiviteter. Både Invest Sweden och Swecare kommer genom avtalet stärka sina positioner som dörröppnare för svenska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

- Genom en tydlig samverkan stärker vi våra medlemmars förutsättningar. De får maximal nytta av de internationella kontakter våra organisationer har på marknader som är strategiskt viktiga för Sverige, säger Swecares VD Karin Lind-Mörnesten.

Invest Sweden arbetar för att attrahera utländska investeringar till Sverige.  Swecare arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

För mer information kontakta:

Peter Bramberg, Enhetschef Life Science, Invest Sweden
070 667 31 00, peter.bramberg@investsweden.se

Karin Lind-Mörnesten, VD, Swecare
070 228 82 00, karin@swecare.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • internationalisering
 • utländska investeringar
 • investeringar
 • samarbetsavtal
 • peter bramberg
 • hälso- och sjukvård
 • life science
 • swedcare
 • invest in sweden
 • invest sweden

Regioner

 • Stockholm

 

Om Invest Sweden
Invest Sweden är en svensk myndighet som arbetar med att attrahera utländska investeringar till Sverige, och sorterar under utrikesdepartementet. Invest Sweden har till uppgift att stärka de svenska företagens nationella och internationella konkurrenskraft genom att attrahera utländska investerare som ger tillgång till kapital, kompetens eller nya marknader. www.investsweden.se

Om Swecare  
Stiftelsen Swecare arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för stärkt internationell konkurrenskraft. Swecares medlemmar representerar hela hälso- och sjukvårdskedjan och idag har Swecare runt 350 företag och organisationer i nätverket. www.swecare.se

Kontakter

Peter Bramberg

Head of Life Sciences, Invest Sweden Life Sciences +46 8 402 78 72