Pressmeddelande -

Tjänstesektorn nytt fokus för direktinvesteringar – stort genomslag för off-shoring i framtiden

Enligt FN-rapporten World Investment Report 2004 är en vändning på väg efter tre års nedgång av de globala direktinvesteringarna. Sverige hade ett svagt år under 2003, men kvarstår bland de tio länder i världen som anses ha de bästa förutsättningarna att attrahera investeringar i framtiden. Fokus bland utländska investerare har flyttats från tillverkningsindustri till tjänsteproduktion. Rapporten förutspår också en fortsatt snabb internationalisering av företagstjänster, genom s.k. off-shoring. - Vi bör särskilt ta till oss FN-rapportens uppgifter om att så mycket som 70 procent av företagstjänsterna som flyttat utomlands, genom s.k. off-shoring, har placerats i endast fyra länder: Irland, Kanada, Israel och Indien. Vi talar om tre mindre, avancerade ekonomier och en större utvecklingsekonomi med spetskompetens inom några viktiga tjänstesektorer, säger Kai Hammerich, generaldirektör för Invest in Sweden Agency. - Utvecklingen mot off-shoring inom tjänstesektorn har bara påbörjats och erbjuder stora möjligheter för Sverige i framtiden. Vi kommer att ytterligare öka ansträngningarna för att nå vår fulla potential på området. - Det är glädjande att Sverige redan är ett av de mest attraktiva EU-länderna för investeringsprojekt inom s.k. contact centers efter Storbritannien, Irland och Tyskland. Mer än hälften av alla investeringsprojekt i Norden som var kopplade till off-shoring under 2002 och 2003 gick till Sverige, fortsätter Kai Hammerich. De globala flödena minskade med 18 procent under 2003 De globala flödena av direktinvesteringar uppgick till 560 miljarder USD under 2003, vilket innebär en minskning med 18 procent från föregående år (679 miljarder USD). Kraftiga fall noterades för bl.a. USA, Tyskland och Storbritannien. I Sverige minskade de utländska direktinvesteringarna från 11,6 miljarder USD under 2002 till 3,3 miljarder USD under 2003. Till stor del berodde detta på omstruktureringar inom vissa större koncerner. Även några av Sveriges nordiska grannländer fick vidkännas kraftiga minskningar av direktinvesteringarna. Däremot ökade svenska företag sina investeringar i utlandet, från 10,7 miljarder USD under 2002 till 17,4 miljarder USD under 2003. Sverige fick 47 procent av investeringarna i Östersjöregionen Under femårsperioden 1999-2003 uppgick de utländska direktinvesteringarna i Sverige till totalt 111,0 miljarder USD. Sverige tog emot motsvarande 47 procent av investeringarna som gick till Östersjöregionen, medan Finland, Danmark, Norge och de baltiska länderna tillsammans tog emot 53 procent. Under femårsperioden uppgick svenska företags investeringar i utlandet till totalt 97,0 miljarder USD. Den svaga investeringsviljan har främst sin grund i att stora delar av världsekonomin har fortsatt att utvecklas trögt, samt risker förknippade med det globala säkerhetsläget. Siffrorna avspeglar även en kraftig nedgång i internationella förvärv och fusioner och en långsammare privatiseringstakt av statliga affärsintressen i vissa länder, bl.a. i EU-området. Enligt Unctad förväntas nedgången i de globala investeringsflödena bottna under 2004 och vändas i en uppgång under slutet av året. Däremot förutspås en fortsatt minskning av investeringarna till de utvecklade länderna. - Den fortsatta nedgången av direktinvesteringar visar på djupet av konjunktursvackan, men är också följden av en nödvändig korrigering av priserna på företag. Det är bekymmersamt att nedgången varit så stor i Sverige även om vi delar det här resultatet med flera andra länder som ligger långt framme inom högteknologi. Sverige attraherar dock många strategiska investeringar som forsknings- och utvecklingssamarbeten, vilka har stor betydelse för den framtida utvecklingen men som inte får så stort genomslag i siffrorna, säger Kai Hammerich. Sverige tionde mest attraktiva investeringsland Rapporten innehåller ett FDI Potential Index, som uppskattar ländernas möjligheter att attrahera direktinvesteringar i framtiden. Sverige kommer på tionde plats efter bl.a. USA (1), Norge (2) och Storbritannien (3), men före länder som Nederländerna (11), Finland (13), Frankrike (14) och Danmark (19). Ländernas investeringsklimat utvärderas utifrån ett antal variabler som t.ex. ekonomisk tillväxt, FoU-satsningar och utbildningsnivå. World Investment Report sammanställs av FN-organet Unctad och publiceras på årsbasis. Den innehåller statistik och analys av utvecklingen för direktinvesteringar i världen. Rapporten finns tillgänglig på www.unctad.org/wir . För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Runnbeck, utredningsansvarig, 070-269 74 60, magnus.runnbeck@isa.se Annika Rembe, Chef marknadskommunikation, 070-642 78 16, annika.rembe@isa.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Cecilia Hanzon

Presskontakt Communications officer Communications & Public Affairs +46 8 402 78 43