Pressmeddelande -

Stockholmskonjunkturen: All time high i nyföretagande

Lönesumman fortsätter att öka i Stockholm med tjänstenäringen som motor. Nyföretagandet är rekordstort och på arbetsmarknaden tar sysselsättningen ny fart i Stockholms län, med den starkaste tillväxten på över två år. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

Under första kvartalet 2011 ökade lönesumman med 5,8 procent i Stockholms län och 6,0 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det är en något lägre tillväxttakt jämfört tidigare. I övriga landet ökade lönesumman med 5,6 procent under samma period.

- 2011 ser ut att bli ännu ett starkt år för Stockholm. Tillväxten är fortsatt god och vi har aldrig tidigare haft så många nystartade företag. Stockholm är väl positionerat för framtiden, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Rekordföretagandet i Stockholm fortsätter. Under första kvartalet 2011 registrerades 7 423 företag i Stockholms län varav 4 315 i Stockholms stad. Det är de i särklass största kvartalssiffrorna i Stockholm någonsin, med en ökning på 35 respektive 38 procent i länet respektive staden jämfört med föregående år.

Sysselsättningen tog också ny fart i Stockholms län under första kvartalet 2011, med den starkaste tillväxten på över två år. Samtidigt fortsätter antalet lediga jobb att öka och är nu uppe i nivån strax innan de nya jobben kulminerade under förra högkonjunkturen. Arbetsmarknaden har nu också gjort avtryck i arbetslöshetsstatistiken, som minskar på bred front. Totalt ökade antalet sysselsatta invånare med 30 900 personer i länet varav 12 400 personer i staden jämfört med samma kvartal 2010.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konjunkturstatistik
  • stockholmskonjunkturen
  • stockholms stad
  • konjunktur
  • olle zetterberg

Regioner

  • Stockholm

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Kontakter

Marie Sundström

Presskontakt PR and Marketing Manager, Invest Stockholm +46 (0) 8 508 280 50