Pressmeddelande -

Stockholmskonjunkturen: Stabil tillväxt

Under tredje kvartalet 2010 ökade lönesumman med 4,2 procent i Stockholms län och 5,5 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxttaken var något lugnare, på grund av en något dämpad utveckling i privat sektor, men är alltjämt på samma höga nivåer som 2008.

- Stockholm fortsätter att gå starkt. Vi befinner oss sedan en längre tid i ett positivt momentum med ökande lönesumma, fler nya företag, stärkt sysselsättning och stark inflyttning. Stockholm är en motor i ekonomin, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Flera sektorer, bland annat företagstjänster, vård och omsorg samt utbildning visade en stark försäljningsökning men utveckling inom handeln under kvartalet dämpade resultatet. Nyföretagandet fortsätter att öka, med 15 respektive 17 procent i Stockholms län respektive stad jämfört med samma kvartal 2009.

Sysselsättningen fortsätter att oavbrutet stärkas. Under kvartalet ökade antalet sysselsatta med 1,8 procent i länet och 2,0 procent i staden.  De största relativa ökningarna skedde inom vård och omsorg, utbildning samt företagskonsulter. Antalet lediga jobb var kraftigt upp, 43 procent, jämfört med samma period 2009 men arbetslösheten minskar inte på grund av den starka inflyttningen till Stockholm.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konjunktur
  • olle zetterberg
  • stockholmskonjunkturen

Regioner

  • Stockholm

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Kontakter

Marie Sundström

Presskontakt PR and Marketing Manager, Invest Stockholm +46 (0) 8 508 280 50