Pressmeddelande -

7,8 miljoner i lyckad emission för Helsingborgsbaserade Invono AB

Tar digitaliseringen från tanke till handling

I Invonos multiportal hanteras möten, dokument, aktieägande och uppgiftsdelegering helt digitalt vilket skapar tydlighet och effektivitetsvinster för till exempel styrelse, ledning, projektgrupper och aktieägare.

Invono har utvecklat en modern multiportal med högsta säkerhet för att företag ska få bättre ordning-och-reda och kunna samarbeta och kommunicera internt och externt på ett effektivt sätt. När Portalen används behöver man inte vara orolig för att dokument eller personliga mötesnoteringar ska komma i fel händer eller för att uppgifter ska hamna mellan stolarna.

- ”Efter 3 års utvecklingsarbete är äntligen vår molntjänst på plats och vi går nu in i en intensiv marknadsförings- och försäljningsfas på en internationell marknad” säger Torbjörn Lindgren, VD på Invono.

Bättre struktur och effektivare möten

Bolagets affärsidé och plattformen har sin grund i Torbjörn Lindgrens egen bakgrund. Som VD, affärsängel och styrelseordförande i ett stort antal bolag såg Torbjörn behovet av en multiportal som hjälper till att samla och strukturera viktiga dokument och bolagsadministration tillsammans med en effektiv mötes- och uppgiftshantering.

-”Det handlar om att samla all väsentlig dokumentation och alla viktiga beslut på ett och samma ställe. Med hjälp av behörighetsstyrningen i Portalen är det sedan lätt att dela information och uppgifter med rätt mottagare” menar Torbjörn Lindgren. En annan viktig funktion är de notifieringar som kan kopplas till dokument, möten och uppgifter. Det skapar bra arbetsflöden och förenklar även uppföljningen efter möten och uppgiftsdelegering.

Läs mer om Invonos multiportal - https://invono.se/portalen/.

Emissionen

Det är första gången Invono tar in pengar från externa investerare. Tidigare har bolagets grundare Torbjörn Lindgren själv investerat 12,8 miljoner för att utveckla bolagets tekniska plattform samt bygga upp ett kompetent team av medarbetare som förstår vilka utmaningar bolagets kunder står inför.

Invono har ett eget utvecklingsteam med CTO och 4 programmerare i Ljungby. I Helsingborg sitter bolagets VD, ekonomichef, bolagsjurist, marknadschef och försäljningschef.

För kompletterande information och frågor:

Torbjörn Lindgren, VD
070-910 17 00
Torbjorn.Lindgren@invono.se

INVONO AB
Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg

www.invono.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • saas
  • portalenbyinvono
  • corporatehousekeeping
  • digitaltransformation
  • invono
  • styrelseportal

Invono AB har byggt en SaaS-plattform kallad Portalen By Invono och är en molnbaserad tjänst som löser kommunikation, möten och dokumentdelning mellan ett företags alla intressenter – både internt och externt. Portalen By Invono används av allt från små startups till mogna och stora bolag.