Pressmeddelande -

Hemelektronik och e-handel ökade InWarehouse vinst och försäljning under första kvartalet 2006

Delårsrapport nr 1 för inWarehouse AB (publ) avseende 1 januari – 31 mars 2006 - Omsättningen ökade med 33 procent till 188,5 (142,1) MSEK under kvartalet - Resultatet för perioden uppgick till 0,8 (-1,1) MSEK. I resultatet ingår engångskostnader med 1,2 MSEK - Hemelektronik ökar starkt – framför allt driven av försäljningen av platta TV-apparater - E-handeln starkare än någonsin – nätet en naturlig handelsplats för allt fler där inWarehouse har en stark ställning - InWarehouse utsett till Årets återförsäljare av PriceRunner - Försäljningen mot avtalskunder växer starkt. God tillväxt Omsättningen ökade med 33 procent till 188,5 MSEK under perioden 1 januari – 31 mars jämfört med 142,1 MSEK under samma period 2005. Samtliga affärsområden visar god tillväxt, framför allt hemelektronik som representerar 34 procent av den totala försäljningen under perioden. Hemelektronik ökar starkt Inom affärsområdet Hemelektronik ökade försäljningen under perioden med 145% till 63,1 MSEK (25,8). Uppgången beror till stor del på en ökad kännedom om inWarehouse i kombination med det teknikskifte som nu sker på marknaden, främst drivet av övergången till platta TV-apparater och digital-TV. InWarehouse har ett mycket starkt kunderbjudande med kvalitetsprodukter från erkända tillverkare till attraktiva priser. E-Handeln accelererar E-handeln ökade kraftigt under perioden. Ett förändrat inköpsmönster med en ökad medvetenhet hos konsumenterna har fått e-handeln att växa starkt. Nätet blir en alltmer naturlig handelsplats för människor att göra sina inköp. InWarehouse tydliga fokusering på att dra nytta av de fördelar som e-handeln erbjuder i form av effektiva transaktioner och kostnadseffektiv marknadsföring har i hög grad bidragit till tillväxten under perioden. God kundservice och leveranstrygghet är andra bidragande faktorer. Utsedd till Årets återförsäljare av PriceRunner InWarehouse har positionerat sig som en trygg nätaktör, med ett brett produktutbud av erkända varumärken till konkurrenskraftiga priser. InWarehouse utsågs till Årets återförsäljare 2005 inom kategorin ljud och bild av prisjämförelsesajten PriceRunner där kunderna har fått betygsätta kvalitet, service och helhetsintryck av köp och leverans. Delårsrapporten år i sin helhet bifogad i separat PDF-dokument För mer information: Tommy Sundström,VD inWarehouse AB, tel 08-664 46 00 Greger Ericsson, styrelseordförande inWarehouse AB, tel 08-701 09 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans