Pressmeddelande -

Norrmännen bäst på teknikshopping på nätet

Men fortfarande skillnad mellan könen

Norrmännen är bäst på att handla data och hemelektronik via webben. Det visar en ny undersökning från undersökningsföretaget Opinion, på uppdrag av inWarehouse. 17 procent av norrmännen föredrar att handla via nätet. Bland svenskarna är det endast 13 procent.

 

Mest skeptiska till näthandel är danskarna där endast 12 procent föredrar nätshopping framför butik. En grupp särskiljer sig dock, landets femtioplussare är klart bättre än sina nordiska grannar på nätshopping, med 12 procent, mot 10 procent i de övriga länderna.

– Vi ser att köpmönstren varierar mellan länderna och det är fortfarande viktigt för många danskar att se och känna på varan, säger Magnus Gerdin, Sälj- och Marknadschef på inWarehouse.

 

Äldre svenskar näthandlar

De mest positiva till näthandel i Norge och Danmark är unga under 30. I Sverige är det dock en äldre kundgrupp, 30-39 år, som är mest dominerande, där nära var femte i denna åldersgrupp föredrar näthandel framför butik.

– Att den mest dominerande gruppen är något äldre i Sverige kan bero på att vi tidigt fick en hög internetpenetration i landet, säger Magnus Gerdin.

– I undersökningen ser vi också hur svenskar gått från att tidigare betona pris till att nu lyfta fram enklare prisjämförelser och översikt som stora fördelar med internethandel.

 

Gamla föreställningar om butikssäljare

Undersökningen visar också på skillnader mellan kvinnor och män. Norskor är bäst på e-handel samtidigt som alla länderna förenas i att färre kvinnor än män föredrar näthandel. I Sverige är det 9 procent och i Danmark och Norge 10 respektive 12 procent kvinnor som föredrar näthandel framför butik.

– En del, inte minst äldre, känner en osäkerhet kring sin egen kompetens och förlitar sig på gamla föreställningar om butikssäljares speciella kompetens, säger Magnus Gerdin.

– Det kan till viss del vara en generationsfråga eftersom vi ser en växande grupp yngre som anser att de får lika bra alternativt bättre personlig service via nätet.

 

 

 

Undersökningen gjordes av Opinion på uppdrag av inWarehouse.se. 1000 personer i respektive land frågades under april månad 2010 ut om sina vanor gällande köp av data och hemelektronik.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Gerdin, Sälj- och Marknadschef på inWarehouse, +46 701 88 88 99, magnus.gerdin@inwarehouse.se

 

Om inWarehouse

inWarehouse har funnits sedan 1992 och är en av Sveriges största nätbutiker inom IT och hemelektronik. Företaget erbjuder ett personligt bemötande och har en hög tillgänglighet. Vid sidan av ren produktförsäljning erbjuder inWarehouse även rådgivning på IT-lösningar till sina företagskunder. Företaget är en del av koncernen Komplett ASA, som är noterat på Oslo-börsen och ett av Europas första e-handelsföretag. För mer information, vänligen besök www.inwarehouse.se

Ämnen

  • Detaljhandel