Pressmeddelande -

Seminarium i EU-parlamentet på svenskt initiativ: Alkohol som vara inom WTO

Alkohol behandlas som vilken handelsvara som helst. Därför arrangerar parlamentarikerna Anders Wijkman (KD) och Jens Holm (V), tillsammans med IOGT-NTO och NBV ett seminarium om WTO-förhandlingarna, nu på onsdag den 5/11.
Alkoholskadorna ökar idag i utvecklingsländer, och kommer att tillta alltmer ju närmre man kommer de rika ländernas nivå av alkoholkonsumtion. Skillnaden är att utvecklingsländerna saknar västvärldens resurser för att ta itu med följderna.

Frågor rörande alkohol och utvecklingsländerna kommer att föras upp på dagordningen och diskuteras. Vad innebär till exempel de nya avtalen för utvecklingsländerna? Hur kommer deras möjlighet att införa en restriktiv alkoholpolitik i framtiden se ut, kommer länder att få behålla sina nuvarande regleringar för att minska de alkoholrelaterade skadorna?

Seminariet kommer att klargöra vad WTO-förhandlarna hittills har gjort genom att granska deras senaste förslag till begränsningar och regleringar, och vad dessa egentligen kommer att betyda för folkhälsan och alkoholpolitiken.

Inbjudna talare är Ellen Gould från Canadian Center for Policys Alternatives, och Ignacio Iruarrizaga biträdande enhetschef för tjänster och investeringar (the Deputy Head of Unit for Services and Investment) från Kommissionen. Seminariet kommer att äga rum i EU-parlamentet, Bryssel den 5 november.

 

Pressansvarig för Anders Wijkman:
Marlene Grundström
Telefonnummer: 0032-485841991

Pressansvarig för Jens Holm:
Roger Falk
Telefonnummer: 0032-473804579

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm